Inżynierowie wyobraźni


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Inżynierowie wyobraźni
Skrócony opis projektu
Interaktywne warsztaty rekreacyjno-edukacyjno-kreatywne z wykorzystaniem nowych oraz klasycznych technologii dla dzieci i młodzieży(6-12lat).
Opis projektu
Projekt zrzesza wszystkich uczniów szkół podstawowych od klas 1-8 na terenie całego miasta. W ramach projektu dla dzieci będą tworzone specjalne przestrzenie kreatywne w prywatnych oraz publicznych placówkach, w których to będą się odbywały kreatywne warsztaty edukacyjno-rozrywkowe z wykorzystaniem nowych technologii (VR, Interatkywne video, grafika komputerowa, interaktywny Bowling itp.) połączone z wykorzystaniem narzędzi oraz przedmiotów z klasycznych dziedzin naukowych (Plastyka, Muzyka, Biologia, Chemia, Muzyka, Sport, Fizyka). Będą prowadzone również warsztaty z twórczości Audio-Video (tworzenie wspólnych filmów rysunkowych klasyczną oraz nowoczesną metodą, praca z oświetleniem, muzyką i dźwiękiem w filmie, komponowanie muzyki) tworzenie grupowych, wspólnych projektów od pomysłu po realizacje. Do każdego rodzaju warsztatu będzie przydzielony opiekun naukowy specjalizujący sie w wybranej metodzie/branży/dziedzinie poparty wsparciem animatorów, którzy będą pomagać mu przeprowadzać całość (nauczyciele szkolni jako sekundanci również mile widziani)

Projekt ma powodować jedną wielką grywalizację, wokół której dzieci interaktywnie pracują, uczą się i bawią z klasycznymi oraz nowoczesnymi narzędziami, jednocześnie integrując się między sobą i ucząc wzajemnej i skutecznej współpracy. Będą to projekty w których nie skupiamy się wyłącznie na jednym przedmiocie, ale na umiejętnościach oraz łączeniu różnych informacji z kilku dziedzin jednocześnie aby z tego powstało coś wyjątkowego.
Przykładem może być wspólny film rysunkowy, który tworzy 50 dzieci jednocześnie w specjalnie przygotowanych formatach w prostej formie. Po wskazówkach nauczyciela, i uruchomieniu prawdziwego lub komputerowego pędzla dzieci będą mogły wyrazić swoją kreatywna twórczość, która przełoży się na gotowy projekt w postaci autorskiej nieszablonowej animacji, lub filmu rysunkowego. Projekt inżynierowie wyobraźni nie będzie się kręcił tylko wokół filmu fanimowanego, ale będziemy zachaczać o opisane wyżej przedmioty szkolne, więc możliwości warsztatów są nieograniczone i pozwolą zaznajomić dzieci jak działa świat, tworząc niejako wesoły i solidny wstęp do przedmiotów, które ich czekają w przyszłości oraz dodatkowo ucząc że we wszystkich aspektach ich życia występuje nauka. Wierzę że takie ujęcie podsyci ich ciekawość oraz wyobraźnięnaresztęichżycia
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miejsca i placówki wyznaczone przez miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

na terenie Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z klas 1-8 w wieku 6-14 lat (uwzględniłem różny wiek pójścia do szkoły).

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Do końca grudnia na terenie Kinepolis będzie otwarte największe centrum rozrywki typu indoor (kryte) w Poznaniu. Obiekt będzie posiadał w użyciu jako jedyny w Polsce interaktywny sprzęt, gry ,usługioraz narzędzia do organizowania szalenie kreatywnych warsztatów. Usługi które będą tam dostępne będą jedyne w swoim rodzaju nie tylko na terenie Poznania ale niektóre również i na terenie całej Polski. Wydzielona tam i zaplanowana przestrzeń kreatywna jak i cała scenografia lokalu już sama w sobie jest doskonałym bodźcem do wykrzesania z siebie jak najlepszych twórczych elementów, które wzbogacone o warsztaty będą istną bombą twórczości. Do tego program zajęć jest starannie zaplanowany, rozłożony, podzielony i odpowiednio dopasowany dla każdej grupy wiekowej inaczej. Obiekt będzie czynny od godziny 9-22 jednak dla klientów indywidualnych dopiero od godziny 14:00. Oznacza to, że w godzinach 9-14 będzie mógł przyjmować grupy tylko z naszego projektu z pierszeństwem przed klientem indywidualnym. Będzie to przestrzeń która zdominuje kreatywnieniejedną agencję reklamowąwWarszawie
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Część warsztatów kreatywnych będą mogły być organizowane dla osób z niepełnosprawnościami w zależności od charakteru warsztatów i stopnia niepełnosprawności.
Projekt przeznaczony jest głównie dla uczniów szkół podstawowych i to właśnie w tym obrębie mieszkańcy (dzieci) będą mogli skorzystać w możliwie jak najszerszym zakresie. Do grona uczniów z przyjemnościa będzie można dopisać nauczycieli oraz rodziców danych uczniów, którzy mogą pełnić rolę opiekunów dodatkowych lub aktywnych/pasywnych obserwatorów przy projektach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ilość uczestników projektu = wszyscy uczniowie szkół podstawowych (GUS 2018/2019) = 41 985 uczniów.
Zakładam że każda szkoła/klasa/uczeń będzie brał/brała udział w 3 różnych warsztatach, które będą sie odbywały w 3 różnych terminach w ciągu roku.
Koszt zorganizowania warsztatu dla jednej osoby uwzględniając (najem sali/obiektu, koszty administracyjno-prawne, stanowisko kreatywne, posiłek + napój, opiekun naukowy, animator) wyniesie 15zł od osoby. Uwzględniam więc 41 985 uczniów x3wizyty x15zł
1 889 325
SUMA: 1 889 325
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie poglądowe projektu united-skates-STEM-2019 (71).jpg
Zdjęcie poglądowe projektu united-skates-STEM-2019 (72).jpg
Zdjęcie poglądowe projektu united-skates-cafe-2019 (16).jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Krzymowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 889 325 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 889 325 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.