Poznański Budżet Obywatelski 2021

Składanie projektów zakończone!

Zakończono zbieranie pomysłów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 31 lipca każdy mieszkaniec mógł zgłosić aż 3 propozycje na to co zmienić w naszym mieście. Do wydania jest 21 mln zł – 15 na projekty rejonowe i 6 na projekty ogólnomiejskie (w tym 4 mln na Zielony Budżet).

Dziękujemy za wszystkie przesłane pomysły. Ostateczną liczbę projektów opublikujemy już wkrótce – trwa weryfikacja formalna wniosków. Musimy również poczekać na wpłynięcie wszystkich zgłoszeń (w wersji papierowej) oraz list poparcia. Projekty będą pojawiać się na liście na bieżąco – w momencie formalnego zatwierdzenia zgłoszenie będzie już widoczne w Serwisie PBO21.

WAŻNE:

Pamiętajcie, że po wysłaniu projektu w ciągu 3 dni należy dostarczyć do nas listę poparcia.

Można ją przekazać na dwa sposoby:
  • pocztą tradycyjną – przesyłając listę na adres Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) – decyduje data stempla pocztowego
  • osobiście w Biurze Podawczym UMP (skrzynka przy wejściu do UMP na pl. Kolegiackim)

Oryginał listy poparcia składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie “PBO21”. Należy dołączyć osobną listę do każdego składanego projektu.

Wzór listy dostępny jest pod adresem: Lista poparcia (oryginał)
grafika - lista poparcia