Główne Centrum Kultury


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Główne Centrum Kultury
Skrócony opis projektu
Nowoczesne centrum kultury, sztuki, edukacji zbudowane z kontenerów - jedyne w północno-wschodniej części Poznania!
Opis projektu
Na terenie Głównej oraz sąsiednich osiedli nie funkcjonuje stała przestrzeń dla kultury, sztuki, edukacji oraz integracji sąsiedzkiej - najwyższy czas to zmienić!

Główne Centrum Kultury będzie nowoczesną, funkcjonalną przestrzenią, w której odbywać się będą liczne wydarzenia kulturalno-artystyczne i edukacyjno-społeczne (warsztaty, zajęcia dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, kameralne koncerty). Budynek zostanie stworzony z designerskich, przeszklonych kontenerów, które doskonale sprawdzają się jako przestrzeń dla działań kulturalnych. (Więcej: dodatkowe załączniki - przykładowe realizacje przestrzeni kultury wykonanych z kontenerów).

Kontenerowe centrum kultury otoczone zostanie zielenią, wraz z przyległym do niego, współtworzonym przez mieszkańców otwartym ogrodem społecznym - całość stanie się enklawę kultury, sztuki i edukacji niezwykle potrzebną w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Poznania jaką jest Główna oraz jej najbliższe okolice. Oprócz zieleni oraz ogrodu społecznego, planowane jest także wydzielenie części terenu na małą plażę z leżakami - miejscem rekreacji i odpoczynku. W okresie letnim (maj-wrzesień) część terenu/budynku zostanie zaaranżowana na sezonową kawiarnię wraz z ogródkiem oraz możliwością zaparkowania foodtrucków.

Działalność Głównego Centrum Kultury opierać się będzie na współpracy z mieszkańcami i mieszkankami, a także stanie się przestrzenią integracji sąsiedzkiej oraz miejscem, w którym będą inicjowane i realizowane liczne inicjatywy oddolne. GCK stanie się także przestrzenią integrującą lokalnych aktywistów, artystów, animatorów kultury oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, edukacji, harmonijnej komunikacji społecznej oraz wspierających rozwój społeczności lokalnej Głównej i sąsiadujących osiedli.

Operator Głównego Centrum Kultury wybierany będzie w otwartym konkursie ofert (na realizację zadań jednorocznych lub wieloletnich) organizowanym przez Urząd Miasta Poznania - część dotacji przeznaczona zostanie na utrzymanie i obsługę budynku oraz zieleni (m.in. podatek, koszty najmu/dzierżawy, media oraz pozostałe koszty utrzymania; szacunkowy koszt ok. 2800-3000 zł brutto miesięcznie). Jednym z istotnych warunków, które musi spełnić operator GCK będzie przeprowadzenie rzetelnej diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedla Główna oraz doświadczenie w pracy animacyjno-kulturalnej ze społecznością lokalną.

Stwórzmy razem Główne Centrum Kultury na Głównej!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Smolna 69

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nr działki: 69, obręb: Główna; powierzchnia geometryczna 1047 [m2]
Potencjalni odbiorcy projektu
Główne Centrum Kultury będzie przestrzenią skierowaną do mieszkańców północno-wschodniej części Poznania (osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie). Wydarzenia, warsztaty, spotkania, koncerty oraz inne formy aktywności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej skierowane będą do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu będzie odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę mieszkańców społeczności lokalnej północno-wschodniej części Poznania oraz pierwszą lokalną instytucją kultury, zrzeszającą lokalnych aktywistów, artystów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz wspólnoty lokalnej.

Jedną z głównych potrzeb społeczności lokalnej (opisaną i zdiagnozowaną w ramach programu Centrum Inicjatyw Lokalnych) jest brak wspólnego, otwartego miejsca dla realizacji edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie osiedla Główna. Istotnym problemem, a jednocześnie uzasadnieniem realizacji projektu jest brak rozbudowanej oferty kulturalnej (kulturalno-animacyjnej, kulturalno-społecznej) dla mieszkańców północno-wschodniej części Poznania. Realizacja projektu przyczyni się także do stworzenia fizycznej przestrzeni - miejsca integracji sąsiedzkiej oraz realizacji inicjatyw oddolnych mieszkańców Głównej oraz sąsiednich osiedli, a także przyczyni się do zaniku stosunkowo silnego rozwarstwienia społecznego, które można dostrzec na Głównej (podział na tzw. starą Główną oraz nowopowstałe osiedla deweloperskie. Główne Centrum Kultury będzie przestrzenią wspólną, integrującą, nastawioną na dialog ze wszystkimi mieszkańcami.

(Pełna diagnoza społeczności lokalnej dostępna na stronie internetowej www.animatorzysmak.pl/do-pobrania)
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Parterowy charakter budynku wraz z rampą/podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową gwarantuje przestrzeganie zasady projektowania uniwersalnego. Toaleta (znajdująca się na parterze) również zostanie dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu. Możliwość wprowadzenia dodatkowego piętra przeznaczona zostanie na stworzenie zaplecza biurowo-administracyjnego Głównego Centrum Kultury. Otaczająca GCK zieleń wraz z ogrodem społecznym dostosowana zostanie do osób ze szczególnymi potrzebami.

Podczas programowania działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjno-społecznych realizowanych przez Główne Centrum Kultury szczególny nacisk położony zostanie na dostosowanie oferty dla osób o szczególnych potrzebach. Publikowane informacje na stronie internetowej i Facebooku zawierać będą treści alternatywne do zdjęć i materiałów wizualnych, organizowane wydarzenia warsztatowe poprzedzone będą wywiadami ze zgłoszonymi uczestnikami/uczestniczkami dotyczącymi ich specjalnych potrzeb (mogą być to zarówno osoby starsze, jak i osoby z niepełnosprawnościami). Strona internetowa Głównego Centrum Kultury zostanie dostosowana do standardów WCAG 2.1., tak by informacje o realizowanych działaniach trafiały do wszystkich zainteresowanych (w tym do osób o szczególnych potrzebach).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup wyposażenia pomieszczeń: przestrzeń biurowa, przedsionek, taras - regały (3 szt.) biurka (3 szt.), krzesła biurowe (3 szt.), kanapa (2 szt.), meble miejskie: szpule, stoły, parasole, pergola (komplet) - zakup sprzętu i usług montażu i dostawy 34 000
Koszt projektu, wykonania/budowy Głównego Centrum Kultury (dom pasywny zbudowany z kontenerów - powierzchnia użytkowa 150 m2) wraz z niezbędną infrastrukturą: projekt architektoniczny, konsultacje konstruktorskie, dostawa materiałów i usług, koszty wykonawcze/budowy, wykończeniowe, montażu, instalacji mediów, alarmu 380 000
Zakup wyposażenia sal edukacyjnych, warsztatowych (2 sale) - krzesła modułowe rozkładane (80 szt.) wraz z wózkami, stoły modułowe (20 szt.) wraz z wózkami, poduszki i siedziska dla dzieci (60 szt.), regały do przechowywania materiałów i sprzętu (10 szt.), tablica suchościeralna modułowa biała (3 szt.), flipchart (5 szt.), pudła do przechowywania materiałów (50 szt.) - zakup sprzętu i usług montażu i dostawy 33 500
Zakup wyposażenia toalety oraz zaplecza socjalno-kuchennego - umywalka podszafkowa z szafką i syfonem (2 szt.), bateria-zestaw (2 szt.) lustro (2 szt.), kompakt WC (2 szt.), akcesoria drobne (kosz na śmieci, podajnik papieru, wieszaki), prysznic (2 szt.), szafka łazienkowa (2 szt), grzejnik łazienkowy (2 szt.) lodówka (1 szt.) kuchenka elektryczna (1 szt.) mikrofalówka (1szt.), ekspres do kawy ciśnieniowy (1 szt.) szafki kuchenne (komplet) blat (komplet) - zakup materiałów, sprzętu oraz usług montażu i dostawy 30 800
Zakup wyposażenia sali audiowizualnej (muzycznej, teatralnej, filmowej) - oświetlenie sceniczne wraz z systemem sterowania, okablowanim, projektor sceniczny, głośniki wraz z systemem sterowania i okablowaniem, mikrofony bezprzewodowe, izolacja akustyczna pomieszczenia, komputer, oprogramowanie DAW, mikrofon pojemnościowy, okablowanie, słuchawki, monitor studyjny (2 szt.), mikser, krzesła modułowe rozkładane (60 szt.) wraz z wózkami (60 szt.) - zakup sprzętu i usług montażu i dostawy 77 900
Projekt przyległych terenów zielonych wraz z miejscem na foodtrucki; prace wstępne (wyrównanie terenu, zakup ziemi, piasku), zakup materiałów ogrodniczych, roślin, sadzonek, wykonanie nasadzeń 37 000
SUMA: 593 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 170 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowa przestrzeń kultury z kontenerów: Biuro architektoniczne Pico Colectivo z Wenezueli Pico Colectivo Wenezuela.jpg
Przykładowa przestrzeń kultury z kontenerów: Mobilny Instytut Kultury w Szczecinie Mobilny Instytut Kultury w Szczecinie.jpg
Mapka poglądowa z zaznaczoną działką - miejscem powstania Głównego Centrum Kultury (GoogleMaps) GoogleMaps_Smolna_ GlowneCentrumKultury.png
Przykładowa przestrzeń kultury/sztuki z kontenerów: KontenerART w Poznaniu KontenerART Poznan.jpg
Przykładowa przestrzeń kultury/designu z kontenerów: Wzorcownia nr 1 we Wrocławiu Wzorcownia Wroclaw.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Stachuła
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: W uzasadnieniu wniosku Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawia rekomendację negatywną ze względów na niezgodność przeznaczenia terenów wskazanych w projekcie z obowiązującym mpzp.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katrzyna Przybysz 18.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Negatywna opinia dla projektu ze względu na to, iż projekt jest niemożliwy do wykonania w jednym roku (uzgodnienie koncepcji wizualnej oraz sposobu funkcjonowania obiektu ze społecznością lokalną, projektowanie i uzyskanie niezbędnych decyzji, roboty budowlane). Budynek od początku powinien mieć wyznaczonego zarządcę, albo być projektowany w sposób umożliwiający jego wydzierżawienie i samoutrzymanie. Koszty utrzymania projektu w okresie 5 lat przekraczają 30% wartości całego projektu (multimedia, dzierżawa, część etatu dla osoby utrzymującej budynek i okolice).
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, K.Kubis, M.Rachelska-Gwóźdź
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • Wydział Urbanistyki i Architektury

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.