Zielona oaza


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Zielona oaza
Skrócony opis projektu
Park rekreacyjno-sportowy.
Opis projektu
Teren zielony z mnóstwem drzew po starym placu zabaw można przekształcić w miejsce relaksu dla wszystkich mieszkańców. Duza powierzchnia daje sporo możliwości. Plac zabaw dla najmlodszych atrakcje dla starszych dzieci oraz ławeczki dla dorosłych.
Teren mógłby zostać podzielony alejkami a każda jego część różniła się nawierzchnią. Dla najmłodszych dzieci piaskownica, hustawki, zjezdzalnia, koniki na powierzchni częściowo miękkiej gumowej. Dla starszych dzieci idealnie sprawdzą się zabawki w stylu parku linowego na brzpiecznej nawierzchni z piasku. Duza ilość drzew swietnie nada się do podwieszenia huśtawek lub lin wspinaczkowych. Dla dorosłych i niepelnosprawnych osób kilka urządzeń siłowych na świeżym powietrzu z nawierzchnią z trawy. Całość uzupełniona licznymi ławeczkami. Alejki wyłożone gryzem lub pozbrukiem przystosowanych do poruszania się wózków dziecięcych i niepełnosprawnych
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Modra \Świt

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren na tyłach przychodni " Medyk" dawny żłobek. W pobliżu szkoły specjalnej nr 101
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy os. Jerzego Popiełuszki.
Pacjenci przychodni "Medyk"
Dzieci niepelnosprawne ze szkoły 101
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wspomniany plac zabaw był kiedyś pod opieką szkoły specjalnej nr 101. Do tego czasu mimo iż był stary i zaniedbany jednak z uwagi na piękny zielony teren dający cień w upalne dni, był zawsze pełen dzieci. Mali pacjenci z "przyklejonej" do placu przychodni również mogli umilić sobie czas w oczekiwaniu na wizytę. Kilka lat temu szkoła zrzekła się placu i trafił pod nadzór miasta. Ponieważ stare urządzenia były już niebezpieczne a rodzice monitowali,najprościej było zamknąć ten teren i problem odpowiedzialności zniknął. Mimo licznych próśb i obietnic plac pozostaje od kilku lat zamknięty. Dzieci z tej części osiedla zostały całkowicie pozbawione miejsca do zabawy gdyż dawne płace przed blokami zamieniły się na betonowe parkingi a najpiękniejszy teren, jedyna zielona oaza w promieniu kilometra jest ogrodzona i niedostepna. Dzieci bawią się często na ulicy jeżdżąc rowerami i na hulajnogach gdzie jeżdżą samochody i to dopiero stwarza prawdziwe niebezpieczenstwo.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Park" Zielona Oaza " byłby miejscem dla wszystkich.
Mieszkańcy osiedla spotykali się na świeżym powietrzu w cieniu drzew i miłej zielonej okolicy. Dzieci w każdym wieku bawiły się na bezpiecznym zamknietym terenie. Dzieci ze szkoły specjalnej oraz osoby z niepełnosprawnością miały dostęp do urządzeń siłowych oraz swobode poruszały się na wózkach.
Pacjenci przychodni "Medyk" oraz liczne starsze osoby mieszkajace na osiedlu mogły odpocząć na ławeczkach w cieniu w otoczeniu zieleni.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
600tysięcy zł 600
SUMA: 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40
Dodatkowe załączniki
Nieczynny plac received_601180067480313.jpeg
Zepsute zabawki received_1199764400376459.jpeg
Nieczynny plac received_287845758946660.jpeg
Zepsute zabawki received_708688866578422.jpeg
Teren placu za przychodnią received_1147311092321460.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Izabela sobkowiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez ZKZL, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak, 13.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Teren przy przychodni NZOZ adres ul. Świt 47/49 znajduje się w użytkowaniu wieczystym ZKZL sp. z o.o. Pojawiają się wątpliwości prawne co do możliwości przekazania środków w ramach PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Adrian Kaczmarek, Paweł Tyrpin
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.