Różane Bramy Cytadeli


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Różane Bramy Cytadeli
Skrócony opis projektu
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni pod mostem łączącym Rosarium z resztą Parku Cytadela wraz z remontem.
Opis projektu
Projekt ma na celu remont mostu wraz z zagospodarowaniem szpecącej przestrzeni pod mostem łączącym Rosarium z polaną Muzeum Uzbrojenia w Parku Cytadela. Wpisuje się w renowację istniejącego terenu zielonego zawierając jednocześnie założnia ogrodu deszczowego. Koncepcja polega na wymalowaniu kwiatowego murala na ścianach, stropach i podporach wewnętrznych mostu; wprowadzeniu nasadzeń kwiatowych zazieleniających skarpy mostu, budowie dwóch podwójnych pergoli kwiatowych z obu stron mostu, budowie instalacji podświetleniowej pod muralem oraz instalacji odprowadzającej deszczówkę i nawadniającej rośliny wraz z małym zbiornikiem retencyjnym. Tym projektem dopasowujemy estetycznie mało atrakcyjną przestrzeń podmostową do charakteru otoczenia tworząc tym samym klimatyczne miejsce w okolicach rosarium i atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla Poznaniaków i turystów licznie odwiedzających Cytadelę. Dodatkowo podnosimy walory estetyczne i atrakcyjność turystyczą Parku Cytadela, które znajdą z pewnościa swoje odzwierciedlenie we wszystkich portalach społecznościowych rozławiając Poznań jako Zielone Miasto. Stan mostu wymaga pilnych prac remontowych co potwierdza ekspertyza techniczna wykonana na zlecenie zarządcy terenu w związku z powyższym wniosek obejmuje także wymagany remont mostu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Most przy Rosarium w Parku Cytadela,
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie osoby odwiedzające Park Cytadela w Poznaniu, mieszkańcy Poznania i turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Naprawa mostu oraz rewitalizacja przestrzeni, która w chwili obecnej jest zaniedbana, zamalowywana graffiti, niszczona poprzez niewłaściwe użytkowanie przez rowerzystów, rolkarzy oraz osoby spożywające alkohol grupujące się szczególnie wieczorami. Naszym celem jest wkomponowanie zieleni w industrialną budowlę tak by nawiązywała ona do otoczenia.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Jest to przestrzeń ogólnodostepna nie zawierająca barier architektonicznych. ,
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Mural- 150zł/m2


60 000
Pergole sztuk 4 150 000
Zbiornik retencyjny z systemem nawadniania 50 000
Oświetlenie 20 000
Nasadzenia roślin 150 000
Prace naprawcze, remont 1 300 000
SUMA: 1 730 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Grzegorz Pęchorzewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Teren Parku Cytadela znajduje się w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym w zakresie merytorycznej oceny zasadności realizacji projektu stanowisko powinien przedstawić zarządca terenu tj.Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak 13.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.