My też chcemy być fit!


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
My też chcemy być fit!
Skrócony opis projektu
Bezpłatne i powszechne zajęcia sportowe dla wszystkich osób zamieszkujących: Kiekrz, Krzyżowniki, Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Opis projektu
"My też chcemy być fit!" to kompleksowy program bezpłatnych i powszechnych zajęć sportowo - rekreacyjnych skierowany do mieszkańców Poznania zamieszkałych na terenie dzielnic Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn. Projekt zakłada kompleksową organizację oraz prowadzenie darmowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywać się będą na terenie ogólnodostępnych boisk sportowych, terenach zielonych, a także w salach gimnastycznych znajdujących się na terenie w/w dzielnic. Dodatkowo dla najmłodszych uczestników przygotowane zostaną turnieje sportowe popularyzujące sport i kulturę aktywności fizycznej jako sposobu na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w ramach alternatywy dla smartfonów czy internetu. Zajęcia dla dorosłych i seniorów odbywać się będą na ternie siłowni zewnętrznych, a także w parkach, salach gimnastycznych czy Domach Kultury. Projekt realizowany będzie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów nordic walking, fitness, sportów zespołowych oraz animatorów czasu wolnego. Projekt "My też chcemy być fit!" zakłada również organizację darmowych warsztatów z pedagogiem, dietetykiem, a także ogólnodostępnego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dorosłych i seniorów. Głównym założeniem programu "My też chcemy być fit!" jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz uświadomienie mieszkańcom Poznania, jak ważny jest ruch i kompleksowe dbanie o kondycję fizyczną organizmu także w sferze mentalnej. Aktywność fizyczna w dzisiejszych czasach, w erze XXI wieku jest kluczem do zdrowego oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej. Wielostronna aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa oraz jest doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie często nie idzie w parze z możliwościami finansowymi mieszkańców, a także ofertą dostępnej zorganizowanej aktywności fizycznej. Projekt "My też chcemy być fit!" to propozycja dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie poprzez zorganizowaną, a co za tym idzie bezpieczną aktywność ruchową.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zajęcia prowadzone będą w obrębie całego rejonu dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z oferty darmowych zajęć.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne, tereny zielone, sale gimnastyczne, boiska sportowe, Domy Kultury znajdujące się na terenie w/w rejonu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu "My też chcemy być fit!" będą dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy zamieszkujący nasze miast w obrębie w/w dzielnic, program skierowany jest do osób, które ze względu na sytuację materialną nie mają dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej w postaci zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uczestnikom zajęć chcemy pokazać jak efektywnie i zdrowo spędzać czas wolny, z dala od komputerów i telewizorów, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu naszego ciała w sferze mentalnej i fizycznej. Dzięki poradom pedagoga czy dietetyka uczestnicy zajęć w ramach projektu "My też chcemy być fit!" staną się bardziej świadomi własnego ciała i ducha. Ponadto mieszkańcy tego obszaru, mają utrudniony dostęp do zajęć sportowych i rekreacyjnych, a projekt ten może to zmienić w perspektywie krótko i długofalowej. Głównym założeniem, a zarazem celem projektu "My też chcemy być fit!" jest pokazanie mieszkańcom naszego miasta jak łatwo, a zarazem skutecznie można dbać o swój organizm i zdrowie. Zorganizowane zajęcia sportowe w zróżnicowanej formie są nieodzownym elementem harmonijnej egzystencji człowieka. Mieszkańcy Poznania wykluczeni z możliwości udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych ze względu na sytuacją materialną tracą szansę na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt "My też chcemy być fit!" zakładający organizację bezpłatnych, bezpiecznych i powszechnych zajęć sportowych dla mieszkańców Poznania - dzieci, dorosłych i seniorów uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku, płci, formy fizycznej, stanu zdrowia czy predyspozycji ruchowych w tym osób z niepełnosprawnościami, którzy będą mogli w pełni korzystać z w/w zajęć.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie trenerów oraz instruktorów prowadzących zajęcia. 89 000
Wynajęcie obiektów celem prowadzenia zajęć w okresie jesienno - zimowym. 11 600
Organizacja wydarzeń rekreacyjnych promujących aktywność fizyczną - turnieje, festyny. 64 400
Zakup materiałów promocyjnych (projekty graficzne, ulotki, plakaty, bannery, strona internetowa itp.). 9 540
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie - księgowość, promocja, koordynacja. Zakup wyposażenia biurowego niezbędnego do realizacji projektu. 44 800
Zakup sprzętu sportowego dla trenerów oraz instruktorów prowadzących zajęcia, a także sprzętu sportowego na potrzeby organizacji zajęć. 15 050
SUMA: 234 390
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Garczyński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.