Skwer Jeżycka


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Skwer Jeżycka
Skrócony opis projektu
Projekt zagospodarowania skwerku przy ulicach Jeżyckiej/Nad Bogdanką/Norwida. Jest tam niezagospodarowany trawnik (roślinność "ruderalna").
Opis projektu
Projekt zagospodarowania skwerku przy ulicach Jeżyckiej/Nad Bogdanką/Norwida. Jest tam niezagospodarowany trawnik (roślinność "ruderalna"). Po dosadzeniu tam kilku drzew i krzewów, ustawieniu elementów małej architektury typu 3 ławeczki, kosz na odpady, ewentualnie założenie małego oczka wodnego - małej retencji ( obserwowane tam kałuże, układ poziomic na mapie daje szanse takiemu przedsięwzięciu)- zyskujemy całkiem przyjemne miejsce na mapie Jeżyc. W szerszym ujęciu można przyjąć, że realizacja ww. projektu może mieć pokłosie w otwarciu w najbliższej okolicy (np. Mylna w tej części ma sporo wolnych lokali na wynajem) kawiarni, restauracji itp.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeżycka/Nad Bogdanką/Norwida

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka miejska
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Zwiększenie ilości drzew w tej części Jeżyc
2. Miejsce wypoczynku mieszkańców
3. Zwiększenie atrakcyjności tej części ulicy
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Tak, teren dla wszystkich
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ławki, drzewka, uprzątnięcie terenu, naprawa krawężników 20 000
SUMA: 20 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcie sat. norw2.jpg
zdjęcie sat.2 norw3.jpg
sip norwida.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Aleksander Kołodziej
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi zaawansowane rozmowy z Radą Osiedla Jeżyce oraz ZZM ws. budowy na tym obszarze wybiegu dla psów.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Katarzyna Przybysz, Aneta Słowińska 23.09.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna z uwagi na fakt, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi zaawansowane rozmowy z Radą Osiedla Jeżyce oraz ZZM ws. budowy na tym obszarze wybiegu dla psów.
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, K.Kubis, M.rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.