100 darmowych koncertów - całoroczny cykl


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
100 darmowych koncertów - całoroczny cykl
Skrócony opis projektu
Cykl koncertów muzyki eksperymentalnej, awangardowej, niekomercyjnej w salach koncertowych i innych przestrzeniach Starego Miasta.
Opis projektu
Założeniem projektu jest organizacja koncertów, prezentujących wartościowe w sensie artystycznym zjawiska we współczesnej muzyce. Ich często niekomercyjny charakter i ambitny wyraz spotykają się z mniejszym zainteresowaniem agencji i mediów skupionych na popularnych, przynoszących głównie finansowe korzyści wykonawcach.

Cykl takich wydarzeń wypełniłby widoczną w ofercie kulturalnej miasta lukę jaką w innych polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice) z powodzeniem zagospodarowują większe i mniejsze festiwale (Avant Art, Unsound, Off Festiwal, Tauron Nowa Muzyka, Sacrum Profanum).

Proponuję, by w ramach cyklu odbywało się jedno wydarzenie w tygodniu, z wyłączeniem okresu letniego (lipiec, sierpień).
Oznacza to zorganizowanie około 40 wydarzeń w 2021 roku.
Każdy wieczór to dwa do trzech występów, co daje w zaokrągleniu około 100 koncertów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Sale koncertowe i inne przestrzenie w obrębie rejonu Starego Miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przestrzenie powinny być akustycznie dogodne, ale nie wyklucza to koncertów plenerowych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami są przede wszystkim mieszkańcy Poznania, ale przez dość ambitne założenia projekt ma szanse zyskać rozgłos w całym kraju.

W pierwszej kolejności zainteresowani będą aktywni odbiorcy szerokopojętej kultury niezależnej, ale ponieważ projekt zakłada darmowy wstęp na wszystkie wydarzenia, może zainteresować dotychczas bierne osoby. Co istotne - nie stawia żadnych ograniczeń.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznań dzięki klubowi LAS (fizycznie już nie istnieje) stał się na kilka lat jednym z ważniejszych ośrodków w Polsce, prezentujących istotną część współczesnej, alternatywnej sceny muzycznej (wystąpili m.in.: Jarboe, Of The Wand & The Moon, ZS, Trevor Dunn / Balazs Pandi, Jerusalem In My Heart, Phil Niblock, Anika, Aluk Todolo, Nadja, Konstrukt, Squadra Omega, Father Murphy, Author&Punisher, Alameda, Nyos, Tien Lai, Stara Rzeka, Kristen, Rss Boys, Moe i wiele innych).

LAS odpowiada dziś za część programu Pawilonu (odbyły się tu świetnie przyjęte koncerty, m.in.: Scott Kelly (Neurosis), BNNT, Lotto, Big Brave, Wrekmeister Harmonies, Matt Elliott, Patrick Higgins, Syny, Jozef Van Wissem, Rashad Becker / Eli Keszler, Phurpa, Lightning Bolt, Xiu Xiu, ZU, Jaye Jayle, Efrim Menuck, Loscil, Waq Waq Kingdom, Próchno, Dynasonic, Piernikowski).

Niestety bez właściwego budżetu działanie to jest dość skromne (jedno wydarzenie w miesiącu), a przede wszystkim wymaga drogich biletów do sfinansowania koncertów, co znacznie ogranicza dostęp.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. Będzie realizowany w salach koncertowych przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych ograniczeń, które mogłyby dyskwalifikować kogokolwiek.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie artystów + ewentualne koszty transportu. 410 000
Zakwaterowanie 40 000
Wynajem sprzętu (głównie backline i uzupełnienie nagłośnienia sal koncertowych). 20 000
Catering 30 000
Ewentualne koszty wynajmu sal koncertowych (z systemem nagłośnienia). 40 000
Obsługa projektu / organizacja koncertów (w tym praca akustyka i ekipy technicznej, promocja). 60 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
koncert BNNT 11.jpg
rozbiórka LASu 12.jpg
2 edycja LAS week lasweek2.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krystian Piotr
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Kultury, otrzymał też pozytywne rekomendacje ze strony Galerii Miejskiej Arsenał - potencjalnego realizatora działań.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Marek Wasilewski - Dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.