Park edukacyjny "Wyspa Poznania"


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Park edukacyjny "Wyspa Poznania"
Skrócony opis projektu
Północ Ostrowa Tumskiego to wyjątkowy ekosystem. Ochrońmy go! Możemy to zrobić tworząc park edukacyjny.
Opis projektu
Mając na uwadze plany inwestycyjne i znaczenie przyrodnicze miejsca zasadne jest przygotowanie w części należącej do miasta ścieżek edukacyjnych na obrzeżach terenu, w formie wyniesionych ponad grunt platform z barierkami (standard metr nad ziemią plus jeden punkt widokowy 3 m nad ziemią u szczytu cypla) ławkami, koszami na śmieci i tablicami edukacyjnymi opisującymi charakter geologiczny, hydrologiczny, botaniczny oraz faunę. Wprowadzenie tam typowo parkowych rozwiązań spowoduje zubożenie istniejącego ekosystemu.
Teren ten jest obecnie niezwykle cenny przyrodniczo. Mówimy o miejscu wystepowania gatunków zagrożonych jak kumak nizinny, czy inne płazy, ssaki jak jeże oraz wiewiórki. Notuje się żerujące bociany czarne i czaple siwe. Wyjątkowość tego ekosystemu, przez lata pozostawionego przez człowieka „sobie”, polega na bliskości centrum miasta i jednocześnie pewnej separacji względem niego. Planowana intensywna zabudowa północnej części Ostrowa Tumskiego jest okazją do zachowania i podkreślenia niezwykłości przyrodniczej obszaru.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Św. Wincentego, północ Ostrowa Tumskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

2, 3 4/1, 8/1, 9, 10 działka arkusz 08, obręb Śródka
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, zarówno ludzie, jak i jego fauna i flora. Przyszli mieszkańcy Ostrowa Tumskiego. Turyści odwiedzający Bramę Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyjątkowość tutejszego ekosystemu, przez lata pozostawionego przez człowieka „sobie”, polega na bliskości centrum miasta i jednocześnie pewnej separacji względem niego. Planowana intensywna zabudowa północnej części Ostrowa Tumskiego jest okazją do zachowania i podkreślenia niezwykłości przyrodniczej obszaru, tak by służył on przyrodzie i mieszkańcom miasta.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Tak, trasa będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych: tablice z informacją w alfabecie Braille'a, a platformy będą dostępne dla osób mających problem z poruszaniem się. Obiekt będzie otwarty dla mieszkańców na co dzień.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ścieżka na platformie ok, 1,5 km 500 000
Mała architektura: kosze na śmieci, ławki 50 000
Tablice edukacyjne (6) 50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kucharski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu pozytywnie: działka nr 4/1(zawarta jest na niej umowa dzierżawy na czas nieoznaczony- cel rolniczy).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 18.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna podtrzymana po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie online 15.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, K.Przybysz, D.Woźniak, K.Kubis
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, w związku z przedstawionym uzasadnieniem wnoszę o wykreślenie z projektu działki nr 4/1. To powinno pozwolić na realizację projektu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek inne uwagi wnoszę o spotkanie w sprawie projektu. z wyrazami szacunku Michał Kucharski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna z uwagi na fakt, iż działka nr 4/1 ma zawartą umowę dzierżawy na czas nieoznaczony- cel rolniczy
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, K.Kubis, M.Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.