Woda zdrowia ci doda


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Woda zdrowia ci doda
Skrócony opis projektu
Zamiast marketu zróbmy sobie system oczek wodnych! Zamiast topić się latem, posiedźmy nad wodą.
Opis projektu
Projekt polega na budowie stawu retencyjnego z systemem kanałów
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Rubież/Nowa Stoińskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

29/57 działka, obręb Naramowice, arkusz 11
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic i urzędnicy miejscy. Ci ostatni dowiedzą się jak można retencjonować wodę opadową, w związku z tym, że wymóg retencji narzuca na nas Unia Europejska i prawo krajowe, a Poznań wody niemal nie retencjonuje w planach miejscowych wpisując odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji, pozbywając się cennego dobra.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Naramowice były kiedyś przecięte ciekami wodnymi. Postępująca urbanizacja doprowadziła do ich zakopania. Dziś na terenach zabudowanych na osiedlu temperatura jest kilka stopni wyższa niż np. nad Wartą, czy na osiedlach podmiejskich. Stworzenie obszaru z oczkami wodnymi i systemem retencji wody opadowej pozwoli na obniżenie temperatury w okolicy, w trakcie największych upałów, nawet o 5 stopni. Zdecydowanie podniesie to komfort życia Naramowiczan. Poprawi jakość powietrza dla alergików i astmatyków, da wytchnienie seniorom.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Tak, będzie dostępny.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa systemu małej retencji wody opadowej i stawu retencyjnego 1 500 000
Nasadzenia 100 000
Mała architektura 50 000
SUMA: 1 650 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kucharski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: W uzasadnieniu decyzji negatywnej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postepowanie zmierzające do zbycia działki 29/57 w trybie przetargowym, w związku z powyższym uniemożliwia to realizację projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak, 13.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna z uwagi, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postepowanie zmierzające do zbycia działki 29/57 w trybie przetargowym, w związku z powyższym uniemożliwia to realizację projektu. (Zasady PBO21 par.3 pkt.7, ppkt.7b)
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, K.Kubis, M.Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.