Pumptrack i Dancesquare na Spławiu


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Pumptrack i Dancesquare na Spławiu
Skrócony opis projektu
Projekt to forma przekształcenia terenu miejskiego w nowoczesny kompleks aktywności sportowej dla mieszkańców Osiedla.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie miejsca do ćwiczenia jazdy na rowerze - Pumptracku - toru o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach. Składa się on z jednej pętli (opcjonalnie z odnogami tworzącymi dodatkowe pętle i zwiększającymi ilość możliwych tras przejazdu). Jazda po torze polega na wykonywaniu intuicyjnych i skoordynowanych ruchów ’góra–dół’. Dzięki nim może się ona odbywać bez pedałowania z wykorzystaniem siły ciężkości i siły odśrodkowej. Jest to obiekt stanowiący idealne połączenie bezpiecznej zabawy i przebywania na świeżym powietrzu. Służyć może do rekreacyjnej jazdy dla najmłodszych, jak również do treningów dla bardziej zaawansowanych. Mogą również korzystać z niego osoby jeżdżące na hulajnogach, deskorolkach lub rolkach. Pumptrack jest uniwersalny, dostępny dla każdego i nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz umiejętności. Jest to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, które sprzyja budowaniu dobrych relacji, przy jednocześnie prostej konstrukcji, która nie wymaga częstej konserwacji.
Drugim elementem projektu jest stworzenie DanceSquare , który jest połączeniem placu zabaw z klubem fitness. Przestrzeń dla młodzieży będzie zagospodarowana w sposób nowoczesny i bezpieczny: DJ-Post - to solidny aparat do wzmacniania muzyki. Działa na korbę, wystarczy zakręcić kołem, jest prosty w obsłudze i odporny na wandalizm. W atrakcyjny sposób zachęca do ruchu.
Plac z muzyką i półkulami gumowymi - zachęcenie nastolatków do aktywności na świeżym powietrzu poprzez: trampoliny, karuzelę Hip-Hop na sprężynie, RodeoBoard, który umożliwia kręcenie i bujanie na jednej platformie oraz Roll Runner, który wygląda i działa jak koło dla chomików - daje możliwości ruchowe, a także gry w koło fortuny, gdyż osoba biegnąca nie widzi na którym polu staje.
Cały plac zabaw będzie zamontowany na bezpiecznej nawierzchni, która zamortyzuje każdy upadek. Do tego celu zostaną wykorzystane płytki EUROFLEX-bardzo trwałe, łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na warunki atmosferyczne.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Spławie - Gospodarska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

TERYT 306401_1, Obręb 0009
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu są dzieci, rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli, rowerzyści, miłośnicy sportów ekstremalnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnim czasie nasze Osiedle zyskało wielu mieszkańców, dzięki czemu dynamicznie się rozwija. Powstało wiele inicjatyw, jak budowa placów zabaw, które z założenia są skierowane dla dzieci, a dla młodzieży takich miejsc brakuje. Ponadto zlokalizowane są w Centrum Osiedla, a na Spławiu nie ma możliwości spędzenia aktywnie czasu wolnego, pomimo że istnieją tutaj grunty miejskie.
Chciałabym zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu na powietrzu.
Realizacja "rowerowego placu zabaw" doskonale wpisuje się w nurt propagowania zdrowego stylu życia. W jazdę na torze zaangażowane są wszystkie partie mięśni. Ta nieszablonowa rozrywka wydaje się być świetnym uzupełnieniem codziennych treningów. Dancesquare natomiast umożliwia aktywizację całego ciała poprzez ruch na muzycznym placu zabaw.
Należy pamiętać, że aktywność fizyczna wyzwala sportowego ducha walki oraz pozwala spożytkować nadmiar energii. Sport wpływa pozytywnie na kondycję zdrowotną człowieka, ale również kształtuje jego cechy charakteru, postawę, relacje z innymi ludźmi, umiejętność współpracy i asertywność.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie. Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Pumptrack 150 000
Dancesquare 300 000
Zagospodarowanie przestrzeni, rekultywacja, budowa ogrodzenia 150 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko MARTA KURASZ
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: W uzasadnieniu Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawia rekomendację negatywną, ze względu na brak doprecyzowania lokalizacji projektu oraz prowadzone postepowania na działce zasugerowanej przez tut. Wydział. Pracownicy wydziału, próbowali kontaktować się z wnioskodawczynią w celu doprecyzowania lokalizacji, niestety bezskutecznie. Dodatkowo Wydział zweryfikował działki, które należą do zasobu Miasta Poznania w rejonie ulic Spławie i Gospodarskiej pod względem własnościowym, z dokonanej analizy wynikło, że na działce 1/294 oraz 46/4 prowadzone jest postępowanie przygotowujące do zbycia nieruchomości, które uniemożliwia realizację projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 20.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna, ze względu na brak doprecyzowania lokalizacji projektu. Wysłano prośbę do wnioskodawczyni o doprecyzowanie lokalizacji w dniu 6/08/2020. Brak informacji zwrotnej w terminie 7 dni. Decyzja zgodna z Zasadami PBO21 (par. 3 pkt. 8 oraz 4b).
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, K.Kubis, M.Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.