Impuls do treningu-elektrostymulacja dla poznaniaka


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Impuls do treningu-elektrostymulacja dla poznaniaka
Skrócony opis projektu
Projekt mający na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców i sportowców z rejonu 8.
Opis projektu
Projekt mający na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców i sportowców z Poznania (Rejon 8 – Chartowo, Rataje, Żegrze), poprzez udział w sesjach treningowych i rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu do bezprzewodowej elektrostymulacji mięśni prowadzonej przez profesjonalnych trenerów.

Oferta jest skierowana dla mieszkańców rejonu 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze:
- uczniów szkół wyższych
- klubów sportowych
- osób z niepełnosprawnością
- kobiet i mężczyzn w wieku 18+
- seniorów.

Do spełnienia założeń projektu niezbędne będzie wykorzystanie systemu EMS, który pozwoli na:
- swobodne, samodzielne ubieranie stroju
- zachowaniu norm higieny, tj. praniu stroju po każdorazowym użyciu
- dostosowaniu programu treningowego do potrzeb i możliwości ćwiczącego.
Do głównych zalet treningu EMS należą:
- przyspieszenie metabolizmu
- oszczędność czasu
- wzmacnianie mięśni głębokich
- ochrona stawów, gdyż nie korzysta się z ciężarów
- łagodzenie bólu pleców
- rehabilitacja
- zwiększenie wydolności ogólnej
- zmniejszenie wagi ciała
Podczas tradycyjnego treningu ośrodkowy układ nerwowy wysyła impulsy do mięśni, pobudzając je do pracy w trakcie wykonywania ćwiczeń. Aby zwiększyć efektywność treningu możliwe jest stymulowanie mięśni impulsami elektrycznymi pochodzącymi z zewnątrz.
Metoda treningowa EMS to połączenie aktywności fizycznej z elektryczną stymulacją mięśni. Od lat stosowana jest przez sportowców jako uzupełnienie treningu wyczynowego oraz fizjoterapeutów w celu przyspieszenia efektów rehabilitacji pacjenta.
Trening EMS najczęściej wykorzystywany jest przez trenerów personalnych w małych, butikowych studiach jako nowoczesna alternatywa dla siłowni. Sekret efektywności treningu EMS to jego kompleksowość. Trening z elektrostymulacją pobudza równocześnie 10 głównych partii mięśniowych, zmuszając je do efektywniejszej pracy bez konieczności stosowania ciężarów. EMS w połączeniu z treningiem funkcjonalnym i wsparciem certyfikowanego trenera personalnego zastępuje trudne i skomplikowane ćwiczenia na siłowni.
Na jednej sesji treningowej z urządzeniem do bezprzewodowej elektrostymulacji mięśniowej można spalić od 500 do 1200 kcal. Dzięki temu wystarczy jedynie 30 minut dwa razy w tygodniu, a efekty widoczne są już po 4rejonu
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rataje - lokalizacje wskazane przez Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

sala wyposażona w odpowiedni sprzęt do prowadzenia treningów
Potencjalni odbiorcy projektu
Celem akcji będzie utworzenie 16 grup, dla których będą odbywały się 30 minutowe zajęcia, całkowicie darmowe - 2 razy w tygodniu dla każdej z grup. Przewidywana liczba uczestników 84 osoby. Oferta będzie skierowana do osób pełnoletnich (Rejon 8 – Chartowo, Rataje, Żegrze):
- studentów
- uczestników Klubów Sportowych
- osób z niepełnosprawnością
- seniorów
-pozostałych
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Otyłość stanowi jedno z największych wyzwań XXIw. dla służby zdrowia. Nadwagę ma już trzech na pięciu dorosłych Polaków. Co czwarty jest otyły. NFZ szacuje, że za 6 lat tych ostatnich będzie aż 30%. Badania naukowe potwierdzają, że trening EMS jest skuteczną formą walki z otyłością i dobrą metodą treningową na początku przygody ze światem fitnessu, gdyż nie obciąża stawów i kręgosłupa.
Poznań to również jeden z najprężniej działających ośrodków sportowych w naszym kraju. Chcielibyśmy udostępnić możliwość darmowego korzystania z bezprzewodowej elektrostymulacji dla poznańskich sportowców, którzy godnie reprezentują nasze miasto na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.
Bezprzewodowa elektrostymulacja to doskonała możliwość rehabilitacji oraz powrotu do pełni zdrowia po kontuzjach wynikających z uprawiania sportu oraz życia codziennego.
Poznań to też miasto ludzi przedsiębiorczych, dla których czas jest na wagę złota. Bezprzewodowa elektrostymulacja w połączeniu z prostymi ćwiczeniami pozwala na wykonanie krótkiego i efektywnego treningu całego ciała, można spalić od 500 do 1200 kcal.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt Impuls do treningu - Elektrostymulacja dla Poznaniaka jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, ponieważ został dostosowany do każdej grupy odbiorców. W zajęciach mogą brać udział (Rejon 8 – Chartowo, Rataje, Żegrze):
- studenci
- uczestnicy Klubów Sportowych
- osoby z niepełnosprawnością
- dorośli w wieku 18+
- seniorzy
Bez względu na status społeczny, ponieważ zajęcia są bezpłatne. W związku z powyższym każda osoba ma możliwość wzięcia udziału w treningach bez wydawania własnych środków finansowych. W treningach mogą uczestniczyć osoby starsze i z niepełnosprawnością. Jest to dobra motywacja dla nich, ponieważ wyjdą z domu, poznają nowych ludzi, będzie to swoistego rodzaju odbicie od rutyny dnia codziennego. Projekt ma za zadanie przynieść pozytywne aspekty dnia codziennego każdemu z mieszkańców Poznania (Rejon 8 – Chartowo, Rataje, Żegrze).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
WYNAGRODZENIE TRENERÓW:
16 grup x 8 zajęć w miesiącu x 100 zł brutto brutto za trening = 12 800 zł mc x 12 mc= 153 600 zł za rok
153 600
Wynajem Studia wraz z usługą prania strojów 180 zł brutto za trening x 16 grup x 8 treningów = 123 040,00 mc x 12 mc= 276 480 zł za rok 276 480
Ubezpieczenie NNW 84 osoby x 35 zł = 2 940 zł 2 940
Wynajem sprzętu sportowego kombinezony EMS: 84 osób x 1230 zł = 103 320 zł
Wynajem systemu do bezprzewodowej elektrostymulacji całego ciała 12 mc * 2 460,00 zł = 29 520,00 zł
132 840
Zakup sprzętu sportowego koszulki : 84 osoby x 50 zł= 4200,00 zł
Promocja projektu: 1 x 10 000 zł= 10 000 zł
14 200
Koordynator projektu: 1 x 12 000 zł brutto brutto = 12 000 zł
Obsługa administracyjno- księgowa 1 x 7380 zł brutto = 7380 zł
19 380
SUMA: 599 440
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Wnukowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 599 440 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 599 440 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Ze względu na duże koszty projektu oraz dużą dowolność w ich uzasadnieniu, Rada Osiedla uznaje, że środki finansowe z tego zadania w obecnej sytuacji należy przeznaczyć na przeciwdziałanie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
  Zespół Obradował w składzie: Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cwojdziński Grzegorz, Czyżyk Sławomir, Grochowski Grzegorz, Kalman Andrzej, Krupińska Urszula, Kubiak Krzysztof, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Pilarczyk Ewa, Rożek Arkadiusz, Szymański Maciej, Szymczak Wojciech.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Wojciech Strzelecki, Artur Świątkowski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorz Adamski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Iwona Dolata, Izabela Konieczna, Dominik Łagowski, Tomasz Mączkowski, Teresa Mnich, Szymon Ossowski, Lesław Rachwał, Adam Tomczak, Mateusz Trafny, Łukasz Włodarczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.