Golęcin dla każdego!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Golęcin dla każdego!
Skrócony opis projektu
Nowe tereny rekreacyjne na Golęcinie, przyłącze kanalizacji sanitarnej nad Rusałką.
Opis projektu
W ostatnim czasie na Golęcinie i Rusałce wiele się dzieje: powstał nowy stadion, trwa modernizacja stadionu lekkoatletycznego. Projekt zakłada wykonanie placu zabaw (z elementami dla niepełnosprawnych), siłowni zewnętrznej oraz street workout wzdłuż ścieżki nad Rusałkę. Dodatkowo zakłada się zastąpienie toi toiów i wybudowanie punktu aktywności mieszkańca, który pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału miejsca jakim jest Golęcin. W punkcie aktywności mieszkańca będą toalety, prysznice, miejsce do wypożyczenia rolek, sprzętu do nordic walkingu itp. oraz szatnie pozwalające na bezpieczne zostawienie rzeczy podczas uprawiania sportu lub też spacerów. Chcemy także zwiększyć komfort korzystania z kąpieliska Rusałka poprzez modernizację toalet i podłączenia ich do miejskiej kanalizacji. Oraz, tak samo jak na Warmińskiej, chcemy dostawić ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo nowa przestrzeń Golęcina zostanie uzupełniona o nasadzenia drzew i krzewów. Realizujemy więc założenie - Golęcin dostępny dla każdego mieszkańca
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Warmińska, Golęcińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren, który w zarządzie mają Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania, mieszkańcy gmin ościennych oraz sportowcy i turyści. Projekt jest dostosowany do każdej grupy wiekowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Golęcin i Rusałka to ważne miejsce na sportowo - rekreacyjnej mapie Poznania, które są lubiane przez mieszkańców Poznania oraz gmin ościennych, tereny rekreacyjne. Główna część projektu to wykonanie prac wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego łączącego Park Sołacki z Rusałka. Na Golęcinie wiele prac zostało już przeprowadzonych. Naszym celem jest maksymalne otworzenie Golęcina dla każdego mieszkańca. Oprócz sportowców na równi należy postawić innych korzystających m .in. dzieci, seniorów, rodziców i młodzież. Kluczowym elementem dla rozwoju Warmińskiej będzie budowa punktu aktywności mieszkańca. Dodatkowym atutem jest - w trosce o ochronę środowiska i zwiększenie komfortu - podłączenie toalet do kanalizacji miejskiej, co pozwoli w przyszłości myśleć o kompleksowej modernizacji. Mała architektura pozwala natomiast odpocząć w przyjaznej przestrzeni Osiedla Sołacz.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Jest to projekt przygotowany dla wszystkich mieszkańców miasta Poznania i gmin ościennych, dostosowany jest do wszystkich grup wiekowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa przestrzeni rekreacyjnej na Warmińskiej: plac zabaw, street workout oraz siłownia zewnętrzna 400 000
Podłączenie toalety nad Rusałką do kanalizy 600 000
Nowe nasadzenia drzew oraz montaż małej architektury 100 000
Budowa punktu aktywności mieszkańca 900 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Wycena kanalizacji nad Rusałką kanalizacja nad Rusa_ka_.pdf
Wizualizacja Golęcina dla każdego koncepcja-17.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Zofia Wawrzyniak-Wacko
Ocena projektu

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.