Park w Forcie V


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Park w Forcie V
Skrócony opis projektu
Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, wywóz śmieci oraz udostępnienie dla spacerowiczów Fortu V.
Opis projektu
Od kilku lat w Poznaniu trwają starania zmierzające do rewitalizacji fortyfikacji wchodzących niegdyś w skład Twierdzy Poznań. Jednym z najbardziej zaniedbanych i zniszczonych elementów tej twierdzy jest Fort V, znajdujący się przy ulicy Lechickiej, na pograniczu Winograd i Naramowic. Fort został wysadzony w powietrze w czasach PRL i dziś jest miejscem niebezpiecznym oraz cieszącym się złą sławą. Projekt zakłada uporządkowanie tego terenu i stworzenie z niego przyjaznej przestrzeni do rekreacji dla mieszkańców okolicznych osiedli. Przede wszystkim konieczny jest wywóz śmieci i gruzu oraz zabezpieczenie miejsc grożących wypadkami, takich jak osuwiska czy głębokie dziury. Kolejnym krokiem będzie uporządkowanie zieleni, tak by zarośla nie uniemożliwiały swobodnego poruszania się po terenie fortu. Dzięki temu będzie można wytyczyć ścieżki spacerowe, docelowo wyposażone w małą architekturę, taką jak ławki i kosze na śmieci.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Lechicka, ul. Romana Abrahama, ul. Sycylijska, ul. Kastylijska, ul. Sarmacka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki: obr/ark: 50/24, numery 2/161 (działka obejmująca niemal cały fort), 2/156, 2/1, 4/1, 4/2 oraz obr/ark: 50/25, numery 115/11 i 8/3 - wszystkie należą do Miasta Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Przede wszystkim mieszkańcy os. Wichrowe Wzgórze, os. Kosmonautów, os. Bolesława Śmiałego oraz południowych Naramowic (tzw. Osiedla Za Fortem). Ważnymi odbiorcami projektu będą jednak także wszyscy pasjonaci fortyfikacji, niezależnie od miejsca zamieszkania - w tym turyści spoza Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Choć Fort V jest obiektem dużym (tzw. fort główny) i charakteryzującym się dobrą lokalizacją z dogodnym dojazdem komunikacją miejską, rowerem lub samochodem, nie spełnia obecnie właściwie żadnej funkcji. Mimo że jest otoczony gęsto zaludnionymi osiedlami mieszkaniowymi, jest terenem zaniedbanym i rzadko uczęszczanym. Służy głównie jako nielegalne wysypisko śmieci i gruzu, miejsce spożywania alkoholu w ukryciu oraz ewentualnie teren do wyprowadzania psów dla najodważniejszych mieszkańców. Wiele lat czeka już na rewitalizację, mimo iż jest w rękach miasta, a nie prywatnego właściciela. Przekształcenie go w park zapewniłoby okolicznym mieszkańcom dostęp do brakującej infrastruktury rekreacyjnej, której bardzo potrzebują. Uporządkowany fort stałby się również atrakcją turystyczną i gratką dla miłośników fortyfikacji. Ponadto stworzenie w tym miejscu parku osiedlowego z akcentami historycznymi wpisuje się w założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Park będzie ogólnodostępną przestrzenią dla wszystkich. Większość ścieżek, np. wokół fortu, będzie płaska i pozbawiona barier utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sprawdzenie zawartości niewybuchów i pozostałości po II wojnie światowe 100 000
Wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej elementów fortecznych, które mają ulec docelowemu zabezpieczeniu, w celu zrealizowania zaleceń konserwatorskich 30 000
Zabezpieczenie groźnych miejsc (osuwiska, rumowiska, dziury, szczeliny, studnie, rozpadliny, strome zbocza itp.) 350 000
Uporządkowanie terenu:
Wywóz śmieci oraz wycinka samosiejek i wtórnej zieleni porastającej fort; wyeksponowanie widocznych, ocalałych elementów obiektu
330 000
Zlecenie opracowania koncepcji parku na terenie fortu oraz dokumentacji projektowej 100 000
Właściwe roboty budowlane:
Zakup i montaż elementów małej architektury: ławek (10 sztuk x 1500 zł) oraz koszów na śmieci (10 sztuk x 2000 zł); wytyczenie i budowa ścieżek spacerowych, montaż oświetlenia i monitoringu oraz oznakowanie parku tablicami informacyjnymi
1 000 000
SUMA: 1 910 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Wesołek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Projekt ma być zrealizowany na teranach fortyfikacji poznańskich NIE zarządzanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, co automatycznie go dyskwalifikuje.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: tak
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz - 30.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie WGN dokonał analizy lokalizacji zgłoszenia, która wykazała, że projekt ma być zrealizowany na teranach fortyfikacji poznańskich NIE zarządzanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, co automatycznie go dyskwalifikuje, zgodnie z par.2, ust. 14, pkt 7 Zasad PBO21.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.