Łąki kwietne dla Piątkowa


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Łąki kwietne dla Piątkowa
Skrócony opis projektu
Założenie łąki kwietnej na osiedlu Jana III Sobieskiego przy ulicy Karola Szymanowskiego.
Opis projektu
Proponuję na terenie działek o numerach ewidencyjnych 172/10 i 258/26 zasadzić otoczoną żywopłotem łąkę kwietną wzdłuż północnej krawędzi planowanej drogi rowerowej, aż do granicy działki.
Żywopłot niski o długości łącznej 830 metrów okalający działkę.
Wewnątrz łąka kwietna o powierzchni 5200 metrów kwadratowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ul. Karola Szymanowskiego działki o numerach ewidencyjnych 172/10 i 258/26

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wzdłuż północnej krawędzi projektowanej drogi rowerowej aż do granicy działki
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkanki i mieszkańcy osiedli położonych przy ul Karola Szymanowskiego tj: osiedla Bolesława Chrobrego, osiedla Zygmunta Starego i osiedla Jana III Sobieskiego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponuję na terenie działek o numerach ewidencyjnych 172/10 i 258/26 zasadzić otoczoną żywopłotem łąkę kwietną wzdłuż północnej krawędzi planowanej drogi rowerowej, aż do granicy działki. Obecnie w tym miejscu znajduje się łąka naturalna pełniąca funkcję miejsca wyprowadzania psów . Obie działki bezpośrednio przylegają do ruchliwej ul Szymanowskiego przez co istnieje realne niebezpieczeństwo wtargnięć na drogę W najbliższym czasie na połowie tychże działek ma powstać droga rowerowa wraz z chodnikiem.
By zapobiec degradacji pozostałej części działki, oraz by poprawić walory estetyczne proponuję.wydzielić pozostały teren od północnej krawędzi drogi rowerowej do granic działek poprzez nasadzenia żywopłotu, zaś przestrzeń w środku zagospodarować poprzez wysianie łąki kwietnej.
Inwestycja ta miałaby tez walory poprawy bezpieczeństwa ograniczając dostęp od strony osiedla Jana III Sobieskiego do ul Szymanowskiego do miejsc wyznaczonych do przekraczania ulicy.
Znacząco też poprawiła by estetykę od strony ul. Szymanowskiego, która została zaprojektowana jako ulica reprezentacyjna dla osiedla.
Pozwoliłaby zachować bioróżnorodność istniejącą obecnie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wejście na łąkę będzie zabezpieczone żywopłotem, lecz widok łąki będzie ogólnie dostępny dla każdej osoby korzystającej z projektowanego chodnika wzdłuż północnej krawędzi ul K. Szymanowskiego
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wysiane łąki kwietnej wraz z wcześniejszą wymianą gruntu (10 cm) na powierzchni 5200 metrów kwadratowych, koszt łączny 208 000 złotych.
Zasadzenie szpaleru niskiego żywopłotu o łącznej długości 830 metrów, koszt łączny 33200 złotych.
241 200
SUMA: 241 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 24 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Przemysław Czechanowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.