Lutycka kładka Podolany-Strzeszyn


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Lutycka kładka Podolany-Strzeszyn
Skrócony opis projektu
Kładka pieszo-rowerowa nad torami linii kolejowej łącząca osiedla Podolany oraz Strzeszyn.
Opis projektu
Kładka pieszo-rowerowa nad torami w okolicy ulicy Lutyckiej stanowi połączenie osiedli Podolany oraz Strzeszyn w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. Kładka łączy zaplanowane ciągi drogi dla pieszych i rowerów poza terenami dróg ogólnodostępnych.
Pomysł został poparty przeszło setką głosów mieszkańców osiedli w czasie konsultacji w sprawie modernizacji okolic drogi krajowej.
Realizacja jest potrzebna już teraz gdyż mieszkańcy okolicznych osiedli potrzebują wygodnej przeprawy oddzielonej od ruchu samochodowego.
Od ulicy Koszalińskiej do torów już teraz znajduje się ścieżka, z której korzystają mieszkańcy by w towarzystwie zieleni i drzew unikać zgiełku samochodowego.
Kładka miała by wygląd zbliżony do pobliskiego istniejącego obiektu na Golęcinie od ul Warmińskiej nad torami w kierunku jeziora Rusałka poprzez ścieżkę leśną.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon na północ od ulic Lutycka/Podolańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wykorzystanie istniejących nasypów po obu stronach linii kolejowej
Potencjalni odbiorcy projektu
Niezmotoryzowani mieszkańcy Podolan, Strzeszyna oraz wszystkich okolicznych dzielnic w osi wschód-zachód chcących dotrzeć nad jeziora Kierskie, Strzeszyńskie czy Rusałka.
Zbadany ruch prezentuje iż spodziewany ruch może wynosić 500-1000 osób dziennie
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja jest potrzebna gdyż mieszkańcy okolicznych osiedli potrzebują wygodnej i bezpiecznej przeprawy oddzielonej od ruchu samochodowego ulicy Lutyckiej.
Mieszkańcy wyrazili poparcie już dwa lata temu dla tego rozwiązania i nie chcą czekać na motoryzacyjną rozbudowę drogi krajowej.
Zbadany ruch rowerowy i pieszy w relacji Strzeszynek-Piątkowo już od paru lat prezentuje wzrost ruchu w tej relacji, która powinna zachęcać do legalnej przeprawy przez tory kolejowe.
W przypadku kosztu przekraczającego 600 000zł proszę by projekt był ogólnomiejski.
Proszę również o przeprowadzenie wyceny nawet wobec problemu z innymi wymogami.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Kładka powinna być wykonana w oparciu o standardy rowerowe miasta Poznań, a więc spełniać również potrzeby zwłaszcza osób niepełnosprawnych ruchowo.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kładka nad torami. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 000
Dodatkowe załączniki
widok na okolicę wizualizacjaokolicy.jpg
Kładka w planie zagospodarowania kladka.jpg
Przykładowa realizacja wkomponowana w drzewostan wizualizacja2.jpg
Realizacja z drzewami w tle wizualizacja1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Piotr Rorot
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Działki o danych ewidencyjnych: obręb 20, ark. mapy 14, dz. 3 (działka znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP). Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 18.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendacje negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie online 15.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, K.Przybysz, D.Woźniak, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Uzasadnieniem dla realizacji projektu jest potrzeba mieszkańców okolicznych osiedli wygodnej i bezpiecznej przeprawy oddzielonej od ruchu samochodowego ulicy Lutyckiej. Mieszkańcy wyrazili poparcie już dwa lata temu dla tego rozwiązania i nie chcą czekać na motoryzacyjną rozbudowę drogi krajowej. Dokument jest dobrze znany w urzędzie miasta złożony krótko po pierwszych konsultacjach. Poparty został również przez zarządy osiedli Podolany, Strzeszyn oraz Sołacz Zbadany ruch rowerowy i pieszy w relacji Strzeszynek-Piątkowo już od paru lat prezentuje wzrost ruchu w tej relacji, która powinna zachęcać do legalnej przeprawy przez tory kolejowe. Prosiłem również o przeprowadzenie wyceny nawet wobec problemu z innymi wymogami, gdyż kładka mogła by być realizowana wtedy z rekomendacją władz miasta przez zarządcę gruntu, w podobny sposób jak powstała podobna kładka Golęcińska lub niedawny tunel z Rusałki na Wolę. Ponadto w kwestii planowanej inwestycji w ul Lutycką, mieszkańcy wyrażają się negatywnie o ruchu rowerowym w ciągu tego samego wiaduktu motoryzacyjnego. Konsultacje oraz postęp prac projektowych ujawniły, że spełnienie obowiązujących standardów rowerowych jest nierealne i najprawdopodobniej wielokrotnie bardziej kosztowne. Dlatego mieszkańcy zasługują na poznanie kształtu i kosztu wykonania kładki w sposób opisany w moim projekcie. W obliczu katastrofy klimatycznej i problemów komunikacyjnych w naszym mieście ruch rowerowy prezentuje realna i skuteczną alternatywę, ale aktualnie planowana rozbudowa ul Lutyckiej promuje ruch samochodowy po szerokich i prostych drogach podczas gdy wbrew standardom rowerowym, ruch rowerowy prowadzony jest naokoło po krętych i dłuższym przebiegiem drogach. Dlatego proszę jeszcze raz rozpatrzyć ten projekt zwłaszcza w kontekście realizacji niemotoryzacyjnej oraz z założeniem, że właściciel gruntu chciałby tej realizacji, zwłaszcza, że eliminuje konfliktowe skrzyżowanie. Projekt jest również zgodny z miejscowym planem zagospodarowania, który precyzyjnie określa ciąg pieszorowerowy na gruntach miejskich, który musi być połączony ponad torami kolejowymi by spełniał standard ciągłości. Przebudowa ul Lutyckiej wykracza poza ten plan zagospodarowania przestrzennego.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna z uwagi na fakt, iż działka znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP. Ponadto lokalizacja kładki jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji związanej z przebudową ul. Lutyckiej przewidziana jest na lata 2022-2023.
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, K.Kubis, M.Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.