Szkoła przyjazna i nowoczesna


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Szkoła przyjazna i nowoczesna
Skrócony opis projektu
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej zapewniająca dzieciom przyjazne, ekologiczne i nowoczesne miejsce nauki.
Opis projektu
W ramach zgłoszonego projektu zamierzamy:
1. Dokończyć budowę istniejącego placu zabaw dla najmłodszych dzieci, stworzyć miejsce do rekreacji (patio) z grami zewnętrznymi oraz zbudować mały plac zabaw dla starszych dzieci.
W istniejącym placu zabaw chcemy zamontować podłoże. Patio zostanie zadaszone i wyposażone w zewnętrzne stoły do gry w szachy, piłkarzyki i zewnętrzne stoły do gry w ping-ponga. Teren (nieużytek) przy świetlicy szkoły zostanie zaadaptowany na zewnętrzny plac zabaw z grami podwórkowymi oraz koszem do koszykówki, dobudowana zostanie fosa umożliwiająca dojście do placu zabaw.
2. Wymienić świetlówki w całej szkole na oświetlenia ledowe - taka zmiana pozwoli istotnie obniżyć zużycie energii elektrycznej a tym samym obniżymy koszty energii elektrycznej
3. Zamontować rolety zewnętrzne w oknach.
4. Dobudować wiatrołap przed wejściem do szkoły - zmniejszone zostaną starty ciepła a korzystanie z holu szkoły stanie się bardziej komfortowe.
5. Zamontować klimatyzację w sali gimnastycznej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Grunwaldzka 154, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek i teren Społecznej Jedynki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do Społecznej Jedynki czyli około 550 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt uzyskał zgodę Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przyjaznego i komfortowego miejsca do nauki i spędzania czasu po lekcjach dla dzieci oraz pracy dla nauczycieli.
Budowa i modernizacja placu zabaw oraz patio istotnie poszerzy infrastrukturę rekreacyjną i sportową szkoły. Dzięki projektowi stworzymy nowe miejsca, z których dzieci będą mogły korzystać zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych jak i po lekcjach rozwijając swoje pasje sportowe.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest skierowany do społeczności szkolnej oraz lokalnej społeczności, która korzysta z zasobów szkoły np. harcerzy. Dostęp do placów zabaw, patio, sali gimnastycznej szkoły nie ma barier dla osób niepełnosprawnych. Natomiast dostęp do sal lekcyjnych nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż klimatyzacji w sali gimanstycznej 73 000
Montaż rolet zewnętrznych 120 000
Budowa wiatrołapu 60 000
Wymiana oświetlenia w szkole na ledowe 110 000
Budowa małego placu zabaw i montaż podłoża na terenie istniejącego placu zabaw 130 000
Zadaszenie patio i wyposażenie w gry zewnętrzne 80 000
SUMA: 573 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda Dyrektora Szkoły i organu prowadzącego zgoda_dyrektora_i_organu_prowadzacego.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Sokowicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany) oraz ZKZL (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz, 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.