Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany
Skrócony opis projektu
Organizacja Festiwali, Kina Plenerowego oraz wydarzeń kulturalnych w Kiekrzu, na Smochowicach, Strzeszynie i Podolanach.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w Kiekrzu, na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, Strzeszynie i Podolanach, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku. Założeniem projektu jest:
- organizacja festiwali na poszczególnych Osiedlach - m.in. SMOCHY FESTIWAL,
FESTIWAL KIERSKI, FESTIWAL STRZESZYŃSKI, w ramach których odbędą się przedsięwzięcia muzyczne, tj. koncerty, występy młodych talentów muzyczno-wokalnych, lokalnych grup muzycznych, tanecznych, m
- organizacja wieczornych seansów LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz z warsztatami dla dzieci i dorosłych podczas całych wakacji,
- organizacja teatralnych spektakli plenerowych,
- Festiwale wzbogacone będą o działania rekreacyjne, artystyczne, takie jak: warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, dmuchańce, malowanie twarzy itp, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej.
- organizacja całorocznych zajęć kulturalnych - projekt polega na popularyzacji sztuk performatywnych /warsztaty rękodzieła artystycznego, teatralne, muzyczne, taneczne itp/ wśród mieszkańców w/w Osiedli. Zajęcia odbywałyby się pod okiem wykwalifikowanych trenerów, animatorów.
Lokalizacja wydarzeń:
- KIEKRZ - tereny należące do Miasta Poznania - Plaża Parkowa, ul. Nawrota nad
Jeziorem Kierskim;
- KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE - Obiekt Sportowy, ul. Braniewska /pomiędzy ulicami
Myśliborską, Tczewską, Lubowską/, teren Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
ul. Słupska 62;
- STRZESZYN - ul. Literacka/Owidiusza/ Homera/Horacego - boiska i tereny przy górce;
ul. Homera - Park Edukacji Przyrodniczej; ul. Kaczmarskiego - boisko i plac zabaw;
ul. Krajenecka - boisko;
- PODOLANY - tereny przy Szkole Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej 32, Fort VI
przy ul. Lutyckiej, Parafia Rzymskokatolicka pw, Matki Bożej Pocieszenia przy
ul. Kartuskiej 33, tereny zielone przy ul. Karpińskiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plaża Parkowa, ul. Nawrota; Boiska, Braniewska, tereny WMN Słupska 62, ul. Literacka/Owidiusza/Homera/Horacego/Krajenecka/Kaczmarskiego; Druskienicka 32 SP, Fort VI Lutycka, Kartuska 33, Karpińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Terenami ul. Nawrota zarządza RO Kiekrz; Obiekt Sportowy ul. Braniewska znajduje się w zarządzie RO Krzyżowniki- Smochowice; obiekt przy ul. Słupskiej 62 należą do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i przeznaczone są na cele kulturalne, wskazane lokalizacje na terenie Osiedla Strzeszyn podlegają zarządowi RO Strzeszyn; teren przy Druskienickiej jest w zarządzie SP62, teren przy Lutyckiej i Kartuskiej należą do zewn. podmiotów; teren przy ul. Karpińskiej jest w zarządzie ZZM.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są Mieszkańcy Poznania, przyjezdni, a w szczególności mieszkańcy osiedli peryferyjnych: Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna, Podolan, a także Jeżyc, Ogrodów, Woli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyżej wymienione osiedla są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie miasta, w szczególności w miesiącach wakacyjnych. Istotną kwestią i celem wszystkich wydarzeń oraz organizacji całorocznych zajęć i warsztatów kulturalnych jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej w tej części miasta. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych i artystycznych, rozwijających twórcze pasje mieszkańców, w szczególności dzieci, dostarczających przyjemności oraz poczucia integracji. Podobne działania w latach ubiegłych pokazały, jak duże jest zapotrzebowanie i zainteresowanie na uzupełnienie tego typu oferty rekreacyjno-wypoczynkowej. W załączeniu zdjęcia z imprez lat ubiegłych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zaplanowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tak, aby wszystkie tereny, na których odbędą się imprezy i wydarzenia były dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian.
Wszystkie tereny, o których mowa wyżej, to tereny ogólnodostępne, bez barier architektonicznych: boiska, tereny rekreacyjne, place zabaw, parki.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
KOSZTY TECHNICZNE koncertów /honoraria artystów, technikę sceniczną, ławki, obsługę, transport, logistykę promocję wydarzeń. ZAIKS, itp/
280 000
KINO PLENEROWE /wynajem projektora, ekran (wynajem - np.pneumatyczny), odtwarzacz blue-ray lub DCP, nagłośnienie, oświetlenie, miejsca siedzące, koszty porządkowe, obsługa, licencje, transport, logistyka/
65 000
KOSZTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I PORZĄDKIEM /wynajem toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie itp/
43 000
KOSZT WYNAGRODZEŃ PROWADZĄCYCH WARSZTATY, ANIMACJE, WYKONAWCÓW, KOSZTY PRODUKCJI
200 000
PROMOCJA, REKLAMA WYDARZEŃ /np. plakaty
6 000
Koszty obsługi produkcyjno - księgowe
6 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
RO Krzyżowniki - Smochowice - rekomendacja PBO_Krzy_owniki - Smochowice_rekomendacja .pdf
RO Strzeszyn - rekomendacja PBO_Strzeszyn_rekomendacja.pdf
RO Podolany - rekomendacja PBO_Podolany_rekomendacje.pdf
SMOCHY FESTIWAL 2018_widowisko przygotowane przez przedszkolaki fot. 4 - Spektakl przedszkolak_w.JPG
sMOCHY FESTIWAL 2018_koncert_Krzyżowniki - Smochowice SMOCHY FESTIWAL_koncert.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Matkowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.