Zielono przy Teatralce


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Zielono przy Teatralce
Skrócony opis projektu
Nowy ogólnodostępny park i wybieg dla psów w centrum Poznania pod Mostem Teatralnym.
Opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom terenów zielonych między Pestką a torami kolejowymi przy Moście Teatralnym i Rondzie Kaponiera. Obecnie jest to niezagospodarowany obszar bez swobodnego dojścia i możliwości przebywania.

W ramach projektu proponowane jest posprzątanie tego terenu, wyznaczenie wejścia oraz ścieżek pieszych między drzewami, a także nowe nasadzenia roślin i umieszczenie ławek.

Ponadto na pozbawionej roślinności części terenu między Mostem Teatralnym a Rondem Kaponiera możliwe jest zlokalizowanie placu zabaw, ogrodu deszczowego i/lub wybiegu dla psów o trawiastej nawierzchni. Lokalizacja ogrodu deszczowego jest uzasadniona ukształtowaniem terenu i jego położeniem w zagłębieniu poniżej okolicy, natomiast wybieg dla psów wyposażony w urządzenia do treningu i zabaw z pupilami to miejsce, którego brakuje mieszkańcom w tym rejonie Poznania

Dokładny projekt zmian może zostać wyłoniony w konkursie na zagospodarowanie przestrzenne tego miejsca.

Dojście do terenu może zostać wyznaczone w pobliżu "dolnego" przystanku PST Most Teatralny.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania teren te jest przewidziany do zabudowy, jednak dla takich terenów MW/U studium przewiduje jako uzupełniający kierunek zagospodarowania: "zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji," (t. II, s. 29), co umożliwia realizację projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon w pobliżu ulic Roosvelta i Libelta oraz Mostu Teatralnego i Ronda Kaponiera

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny między "dolną" Pestką a torami kolejowymi na odcinku od ul. Libelta do Ronda Kaponiera
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada otwarcie niedostępnego obecnie obszaru zielonego w gęsto zabudowanej okolicy na granicy Jeżyc i Starego Miasta, które cierpią na niedostatek tego rodzaju miejsc wypoczynku i rekreacji.

Istniejąca tam zieleń powinna zostać wyeksponowana w swojej naturalnej formie i udostępniona mieszkańcom oraz gościom, a tam gdzie jest to możliwe także powiększona o nowe nasadzenia drzew lub krzewów.

Ogród deszczowy pomoże rozwiązać problemy z dużą ilością wody, jaka musi być odprowadzona z położonych wyżej ulic i budynków w czasie silnych opadów deszczu, które w związku ze zmianami klimatu wstępują coraz częściej i mają gwałtowny charakter.

Zlokalizowanie wybiegu dla psów na części terenu pozbawionej roślinności pozwoli swobodnie i bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pobawić się z nim w otwartej przestrzeni bez przeszkadzania innym mieszkańcom. Realizacja psiego wybiegu ma szansę zminimalizować problem psich kup na chodnikach, zintegrować sąsiadów, a ponadto posiada walory edukacyjne i estetyczne.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta - teren będzie otwarty i ogólnodostępny całą dobę.
Wyznaczenie dojścia poprzez dolny przystanek PST Most Teatralny (wyposażony w windę) umożliwi skorzystanie z parku osobom z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zagospodarowanie
Wyznaczenie dojścia i ścieżek pieszych
Nasadzenia roślin
Utworzenie ogrodu deszczowego
Wyznaczenie i ogrodzenie wybiegu dla psów
Ustawienie ławek i tablicy informacyjnej
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Stan obecny Stan obecny.jpg
Obszar projektu Zielono przy Teatralce.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Kucza
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Przeważająca część terenów objętych projektem to tereny inwestycyjne. Tut. Wydział prowadzi postępowania celem zbycia nieruchomości. W związku z powyższym, nie rekomendujemy pozytywnie ww. zgłoszenia.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska Katarzyna Przybysz 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami dokonał analizy lokalizacji zgłoszenia, która wykazała, że przeważająca część terenów objętych projektem to tereny inwestycyjne. WGN prowadzi postępowania celem zbycia nieruchomości. W związku z powyższym, nie rekomendujemy pozytywnie ww. zgłoszenia.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.