Grajmy razem przy PSP 52 Specto


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Grajmy razem przy PSP 52 Specto
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada doposażenie w nowoczesną architekturę rekreacyjną terenu przy SP nr 52.
Opis projektu
Projekt zakłada doposażenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 52 w nowoczesną architekturę oraz sprzęty do zabawy dla dzieci. Planuje się zakup szachów ogrodowych ze względu na profil jednej z klas z PSP nr 52 Specto oraz dodatkowe zajęcia, które cieszą dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W ramach koncepcji zaplanowano również utworzenie strefy aktywności oraz strefy relaksu. W strefie relaksu znajdzie się sześciokątna, zadaszona altana. Będzie ona stanowić ochronę przed słońcem oraz deszczem. Planowany jest zakup ławek z nasadzeniami, które będą stanowiły również element edukacyjny (rośliny będą używane podczas lekcji przyrody/biologii na zewnątrz). Dodatkowo powstanie strefa aktywności, w której stanie zestaw treningowy, w którego skład wchodzą elementy siłowni zewnętrznej oraz elementy do ćwiczeń gimnastycznych. Betonowy stół do gry w piłkarzyki będzie stanowił ciekawą formę aktywności pozalekcyjnych dla uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności. Poza tym zostanie postawiony zestaw rekreacyjny wyposażony w elementy zabawowe (np. zjeżdżalnia, drabinki, przeplotnie) oraz huśtawka bocianie gniazdo. Plac przyszkolny jest terenem monitorowanym przez szkołę, więc nowo powstałe elementy będą pod stałym nadzorem.

Obecnie szkoła jest w trakcie rozbudowy, więc nowa przestrzeń dla uczniów i lokalnej społeczności jest wskazana.
Na terenie przyszkolnym znajduje się wolna przestrzeń, która mogłaby zostać zagospodarowana w sprzęty do rekreacji dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 roku życia. Planuje się zakup urządzeń na siłownię plenerową oraz elementy do ćwiczeń gimnastycznych, a także zestaw zabawowy rekreacyjny.
W ramach projektu planuje się również zakup elementów małej architektury takiej jak kosze na śmieci i ławki. Ławki będą stanowić również element dekoracyjny poprzez umieszczenie w nich roślinności.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Fabianowo 29 teren przy Szkole Podstawowej nr 52

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy Szkole Podstawowej nr 52, Fabianowo 29
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą uczniowie, społeczność szkolna, rodzice oraz społeczność lokalna. Interesariuszami będą także okoliczne podmioty społeczne np. kluby integracji i kluby spotkań, świetlice, biblioteki, kluby malucha, przedszkola oraz inne. Grupy osób korzystając z zagospodarowanej przestrzeni będą miały dodatkową możliwość generowania własnych działań z wykorzystaniem placu zabaw,siłowni zewnętrznej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu wpisuje się w zapotrzebowanie mieszkańców dzielnicy Fabianowo-Kotowo oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 Specto. Obecnie dzieci spędzają czas przed ekranem komputera, telefonu lub telewizora. Urozmaicony w nowoczesne sprzęty teren przyszkolny będzie stanowił zachętę do aktywnego spędzania wolnego czasu, jak i uatrakcyjni przestrzeń publiczną.
Od lat w przestrzeni publicznej pojawia się problem wandalizmu oraz agresji. Często przyczyną takich zachowań jest nuda oraz brak innych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Nowe, otwarte i ogólnodostępne miejsce pomogą ukierunkować zainteresowania i pasje młodzieży, rozbudzając zdrową rywalizację sportową i propagując zdrowy tryb życia. Regularny, nawet nieforsowany wysiłek, jest naturalnym sposobem zapobiegania wielu schorzeniom, szczególnie teraz, gdy wiele osób prowadzi siedzący tryb życia.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego i uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Z rozwiązań zastosowanych w projekcie będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie.
Realizacja projektu oraz produkty projektu są zgodne zasadami uniwersalnego projektowania. Pomysł na stworzenie przestrzeni aktywności fizycznej, rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw spełnia zasady równego dostępu, elastyczności, prostego i intuicyjnego korzystania, niskiego poziomu wysiłku. Informacje udostępnione będą łatwo dostrzegalne.
Uzasadnienie dla realizacja projektu:
1. Zagospodarowanie publicznej przestrzeni sprzyjać będzie:
aktywnemu spędzaniu czasu, rozwijaniu pasji i talentów wśród dzieci i młodzieży, odpoczynkowi. Przestrzeń przyszkolna będzie miejscem spotkań dla lokalnej społeczności, a także integracji, co sprzyjać będzie budowaniu i podtrzymywaniu międzyludzkich więzi, co w kontekście rozwoju technologii i komunikacji cyfrowej, jest niezwykle potrzebne, cenne i szczególne dla całościowego rozwoju i funkcjonowania społecznego i psychofizycznego człowieka.
2. Zagospodarowanie przestrzeni pozwoli zagospodarować ją mądrze i efektywnie, wykorzystać jej naturalne walory, uchroni przed niepożądaną dewastacją przez otoczenie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. ławka z nasadzeniami (6 sztuk), kosze na śmieci (3 sztuki). W cenie zawiera się dostawa oraz montaż. 10 000
2. szachy ogrodowe - rozmiar XL - król o wysokości 91 cm, reszta figur 91 - 65 cm oraz szachownica o wymiarach 240 x 240 cm. 4 000
3. betonowy stół do gry w szachy - Blaty wykonane z płytek gresowych, przyklejonych mrozoodpornym klejem. Sposób przytwierdzenia do podłoża - na kostce lub asfalcie poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi na miękkim podłożu poprzez kotwienie specjalnych prefabrykowanych fundamentach. 8 000
4. betonowy stół do gry w piłkarzyki - stół wyposażony w liczydło punktów. Blat malowany specjalną farbą do betonu odporną na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Prowadnice wykonane z pręta pełnego ze stali nierdzewnej średnicy 16 mm dzięki czemu trudno jest je uszkodzić. Materiał: Beton zbrojony, stal, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, guma. W cenie zawiera się dostawa oraz montaż. 7 000
5. altana sześciokątna - altana wyposażona w stół oraz ławki. Może stanowić miejsce wypoczynku i relaksu podczas przerw, a także pełnić rolę wiaty do prowadzenia lekcji na zewnątrz. W cenie zawiera się dostawa oraz montaż. 13 000
6. zestaw treningowy, w którego skład wchodzą urządzenia na siłownie plenerowe oraz elementy do ćwiczeń gimnastycznych. zestaw rekreacyjny - Bogaty w funkcjonalne elementy zabawowe zestaw rekreacyjny jest doskonały na duże place zabaw. Ozdobne elementy pobudzają wyobraźnię, a niezliczona ilość opcji zabawy nikomu nie pozwoli się nudzić. Huśtawka bocianie gniazdo - Dwuosobowa huśtawka wahadłowa, to idealne urządzenie dla dzieci w każdym wieku. Solidna konstrukcja cynkowana ogniowo i malowana farbami w żywych kolorach zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Szeroko rozstawione nogi boczne są przytwierdzone do podłoża za pomocą prefabrykatów betonowych, zapewniających stabilność urządzenia podczas nawet najbardziej energicznego huśtania. W cenie zawiera się dostawa oraz montaż. 480 000
SUMA: 522 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Violetta Smykowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: W uzasadnieniu Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawia rekomendacje negatywna ze względu na zbycie działek, które są objęte projektem. 19.06.2020 nastąpiło zbycie nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Poznania na rzecz Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty, w związku z tym projekt nie może być dalej realizowany.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna, teren nie znajduje się we władaniu Miasta (Zasady PBO21 par. 1 pkt.12)
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, K.Kubis, M. Rachelska-Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.