Miejskie źródło - city source


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Miejskie źródło - city source
Skrócony opis projektu
- Dobra jakość wody dla wszystkich - Tania. - Redukuje wpływ na środowisko.
Opis projektu
Miejskie źródła to struktury otwarte dla publiczności, aby zaopatrywać się w wodę wodociągową, taką samą, która wypływa z kranów w domu: są one w rzeczywistości podłączone do miejskiej sieci wodociągowej. Woda nie jest poddawana żadnemu uzdatnianiu w porównaniu do tej, która wypływa z kranów, jest po prostu odświeżana dzięki systemowi chłodzenia i rozprowadzana gazowana. Dlatego jest wydawany bez zabiegów i zmiękczaczy, ponieważ jest już dobry do picia i sprawdzany każdego dnia.

Pomysł, że ENEA może być również sponsorem, jak to ma miejsce w przypadku wodociągów we Włoszech, w celu obniżenia kosztów projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pl. Kolegiackim. Budynek "C" (Jako pierwsza propozycja)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Do umieszczenia w pobliżu uniwersytetów, domów studenckich, szpitali, terenów rekreacyjnych. Również w centrum, w pobliżu Ratusza.
Potencjalni odbiorcy projektu
Studenci, turyści, mieszkańcy miasta Poznania, nikt nie zostanie wykluczony z tego projektu.

Zrobiłem też Staż w Ratuszu w Poznaniu i zobaczyłem, ile plastikowych butelek jest zużytych, więc nawet przed pójściem do pracy urzednicy mogą napełnić swoje butelki, eliminując pieniądze na zakup butelkowanej wody mineralnej od strony miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Korzystałem z tego urzadzenia wiele razy we Włoszech, gdzie w ostatnich latach odniosło wielki sukces, teraz w każdaej Gminie jest obecne.
A także zysk dla Gminy, bo w niektórych miastach 1L kosztuje 10 centów, podczas gdy w sklepie 30 centów, w Polsce woda w sklepie jest jeszcze droższa, więc będzie bardziej skuteczna.

Plus picie dużej ilości naturalnej wody sprawia, że ​​czujesz się zdrowy, więc to także sposób na promowanie dobrego stylu życia wśród najmłodszych, próbując wyeliminować "kolorowe" i gazowane napoje.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Jeśli to narzędzie jest ustawione na odpowiedniej wysokości, może z niego korzystać nawet osoba niepełnosprawna, to jest jak bankomat, nawet niewidomi nie mają problemu, ponieważ wystarczy wcisnąć przycisk, który po nalaniu litra wody gazowanej lub naturalnej blokuje się tryb automatyczny.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty zakupu sprzętu 3 000
SUMA: 3 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 900
Dodatkowe załączniki
Przykłady mojej propozycji Acqua 2.jpg
Przykłady mojej propozycji Acqua 1.jpg
Przykłady mojej propozycji Acqua 3.jpg
Przykłady mojej propozycji Acqua 4.jpg
Przykłady mojej propozycji Acqua 5.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniele Acciai
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu. Na dziedzińcu przy pl. Kolegiackim - Budynek "C" znajduje się źródełko wody pitnej zamontowane w 2016 r. Ustawienie dodatkowego urządzenia o podobnej funkcji nie jest zasadne i jest niezgodne z projektem zagospodarowywania dziedzińca. Ponadto w opinii Wydziału koszty utrzymania urządzenia mogą znacznie przewyższyć wartość takiego urządzenia. Zgodnie z opinią firmy specjalizującej się w tematyce dystrybutorów wody, zaproponowane we wniosku urządzenie nie jest dostosowane do panujących w naszym kraju warunków klimatycznych ponieważ maszyna pracuje w temperaturze otoczenia 15-60 st.C, musi więc być ustawiona w zamkniętym pomieszczeniu, bez wilgoci, bez narażenia na opady, zimno itp.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Prymas - Z-ca Dyrektora Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu (ZOU), Monika Kowalczyk-Grzegorzku - Kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami (ZOU), Agnieszka Michalak-Pietkiewicz - Oddział Zarządzania Obiektami (ZOU), Krzysztof Korbacz - Oddział Zaopatrzenia (ZOU)
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 900 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 4 500 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 300 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.