Brakujący fragment drogi rowerowej wzdłuż ul.Starołęckiej


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Brakujący fragment drogi rowerowej wzdłuż ul.Starołęckiej
Skrócony opis projektu
Budowa brakującego fragmentu drogi rowerowej wzdłuż ul.Starołęckiej (okolica Fortu I).
Opis projektu
Projekt ma na celu budowę brakującego fragmentu drogi rowerowej wzdłuż ul.Starołęckiej (okolica Fortu I). Ulica Starołęcka jest ulicą wjazdową do centrum dla wielu mieszkańców Starołęki, i Głuszyny - nie tylko samochodów, ale również rowerów. Ze względu na małą szerokość tej drogi i jej ruchliwość, niebezpieczne jest kierowanie ruchu rowerowego na drogę. Na wysokości Fortu I nie istnieje jednak obecnie żadna alternatywa, dlatego projekt proponuje budowę brakującego fragmentu i połączenie istniejącej drogi rowerowej na ul. Starołęckiej z mniej uczęszczaną ulicą Książęcą. W ten sposób możliwe byłoby stworzenie ciągłości drogi rowerowej od Ronda Minikowo do Ronda Wielka Starołęka.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Starołęcka, Książęca

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Okolice Fortu I
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Starołęki oraz Głuszyny
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecny brak ciągłości drogi rowerowej wzdłuż ul. Starołęckiej, a przez to duże niebezpieczeństwo dla rowerzystów korzystających z nierównej i ruchliwej ulicy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt przeznaczony dla wszystkich mieszkańców
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- Projekt
- Budowa drogi rowerowej
60 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapa poglądowa Droga rowerowa - Staro_ka.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Suder
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Teren objęty zgłoszeniem jest w całości zlokalizowany na terenach Fortu I, w związku z tym, projekt nie może być dalej procedowany.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: tak
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie WGN dokonał analizy lokalizacji zgłoszenia, która wykazała, że teren objęty zgłoszeniem jest w całości zlokalizowany na terenach Fortu I, w związku z tym, projekt nie może być dalej procedowany, zgodnie z par. 2, ust. 14, pkt 7 Zasad PBO21.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.