Czyste ciepło dla malucha


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Czyste ciepło dla malucha
Skrócony opis projektu
Audyt energetyczny lokali mieszczących poznańskie przedszkola i żłobki.
Opis projektu
Zlecenie audytu energetycznego w 114 placówkach w których mieszczą się publiczne przedszkola i żłobki na terenie miasta Poznania
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

całe miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Publiczne przedszkola i żłobki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i żłobków, pracownice i pracownicy zatrudnieni w tych placówkach, oraz budżet miasta Poznania (oszczędności w sektorze energetyki).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Systemowo niskie nakłady na oświatę, zwłaszcza w części inwestycyjnej, utrudniają dbanie o dobrostan lokali, w których mieszą się placówki edukacyjne. Wiele obiektów w których umieszczone są publiczne przedszkola i żłobki, zwłaszcza w dzielnicach śródmiejskich znajduje się w starych, niemodernizowanych budynkach z różnymi systemami grzewczymi. Audyt energetyczny pozwoli określić nakłady potrzebne na termomodernizację budynków i zaplanować konieczne kwoty w budżecie miasta Poznania i Wieloletnim Planie Finansowym. Koszt audytu budynku o powierzchni użytkowej do 8 tys. metrów kwadratowych wynosi ok 2400 złotych. Kwota 2 mln złotych powinna starczyć na przeprowadzenie audytu energetycznego w wszystkich placówkach o kubaturze poniżej 8 tys metrów kwadratowych mieszczących publiczne placówki edukacji wczesnej (przedszkola - 99 i żłobki - 15) w Poznaniu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Projekt dotyczy młodych obywatelek i obywateli miasta Poznania korzystających z placówek wczesnej edukacji, ich rodzin, a także osób zatrudnionych przez miasto Poznań w publicznych przedszkolach i żłobkach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie audytu energetycznego w 114 placówkach w których mieszczą się publiczne przedszkola i żłobki na terenie miasta Poznania 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Przemysław Czechanowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
 • Wydział Gospodarki Komunalnej

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.