EkoCzwórka dla Rataj


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
EkoCzwórka dla Rataj
Skrócony opis projektu
Zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych w ekologicznym ogrodzie.
Opis projektu
Pierwszym celem projektu jest rozbudowa edukacyjnego szkolnego ogrodu oraz stworzenie od podstaw infrastruktury ekologicznej w otoczeniu szkoły takiej jak karmniki dla ptaków, hotele dla zapylaczy, domki dla jeży itp. wraz z rozbudową roślinności oraz zbiornikiem retencyjnym pozwalającym zbierać wodę deszczową do podlewania, a także małej infrastruktury takiej jak ławeczki i siedziska, oraz sprzęt do aktywności dla dzieci typu drążki, drabinki, równoważnie. Przewidujemy również umieszczenie tablic edukacyjno- informacyjnych przy zainstalowanej infrastrukturze. W szkolnym ogrodzie uczniowie i nauczyciele będą prowadzić prelekcje, zajęcia i warsztaty dla sąsiadujących przedszkoli, szkół oraz mieszkańców osiedla.
Kolejnym celem jest modernizacja budynku szkoły poprzez instalację energooszczędnego oświetlenia oraz systemu wentylacyjnego wraz z rekuperacją, co pozwoli na poprawę efektywności energetycznej i poprawę jakości powietrza, a także wymianę drzwi i remont części korytarzy.
Ostatnim z zaplanowanych obszarów jest budowa wiaty na bezemisyjne środki transportu, co pozwoli zwiększyć liczbę uczniów i pracowników korzystających z tej formy transportu. Wielofunkcyjna wiata będzie również podstawą do zorganizowania na nowo szkolnego systemu obiegu i sortowania odpadów.
Ten zestaw działań wpisuje się w szeroko rozumiane działania ekologiczne, prowadzi do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności, a także pozwala na ograniczenie niskiej emisji do atmosfery. Działania te spowodują poprawę jakości powietrza.

Projekt uzyskał zgodę Dyrektora placówki, a niezbędny zakres zmian został opisany na podstawie przeprowadzonych konsultacji ze szkołą.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Oświecenia 64

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do szkoły wraz z rodzeństwem i rodzicami, tj. około 400 uczniów i około 800 członków najbliższej rodziny. Uczniowie pobliskich szkół (SP 19, SP 2, SP3), przedszkoli i mieszkańcy sąsiednich bloków, co powiększa krąg o kolejne kilkaset osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Inwestycje w infrastrukturę szkolną w zakresie ekologii jest stale konieczne. Projekt będzie korzystny dla dzieci uczących się w szkole oraz okolicy a także dla dorosłych. Bezdyskusyjne jest również korzystne ograniczenie wpływu eksploatacji budynku na otaczające środowisko, oraz stworzenie infrastruktury sprzyjającej drobnym zwierzętom i owadom.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Otoczenie szkoły jest pozbawione infrastruktury pozwalającej korzystać dzieciom z zieleni, a proponowana w projekcie mała infrastruktura i stworzenie szkolnego ogródka wraz z ekologicznymi elementami wyposażenia wprost wpisują się w idee projektowania uniwersalnego w edukacji. Pozwolą dzieciom lepiej obserwować świat roślin i owadów w ich naturalnym środowisku oraz wzbogacą proces edukacyjny. Patronem Społecznej Czwórki jest prof. A. Wodziczko - poznański przyrodnik, w związku z czym tym bardziej SSP4 czuje się zobowiązana do krzewienia ducha ekologii i poszanowania wobec świata roślin i zwierząt.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- ogród ekologiczny
- modernizacja budynku
- wiata rowerowa i śmietnikowa
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radosław Masiarek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty oraz ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
 • projekt nie podlegał opiniowaniu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.