Festiwal Jana Konstantego Żupańskiego 2021


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Festiwal Jana Konstantego Żupańskiego 2021
Skrócony opis projektu
Organizacja Festiwalu Jana Konstantego Żupańskiego 2021.
Opis projektu
Projekt to 4 edycja kulturalnego wydarzenia literacko-muzycznego. Tym razem zakłada zorganizowanie bezpłatnego ogólnomiejskiego wydarzenia kulturalnego (lipiec-sierpień 2021) dla wszystkich mieszkańców Poznania w każdej grupie wiekowej. Miejscem wydarzeń byłby rejon Starego Miasta i dzielnicy Wilda. Projekt ma charakter dużej polsko-greckiej imprezy kulturalnej. Charakter oraz lokalizacja imprezy wynikają z faktu, iż Patron festiwalu to wielki Poznaniak pochodzenia greckiego, który 200 lat temu jako syn greckich imigrantów, budował polską tożsamość narodową pod zaborami, wydając w swoim wydawnictwie na poznańskiej starówce tajne broszury i literaturę piękną oraz przemycając ją na teren pozostałych zaborów. Ponadto na Wildzie znajduje się ulica jego imienia i to tam gościły wcześniejsze edycje festiwalu. Organizatorzy uważają, że życie wielkiego Greka, który stał się wielkim Polakiem, jest wyśmienitą historią i okazją do odkrywania wspólnej historii, pogłębienia wzajemnej wymiany kulturowej oraz poznawania ważnych twórców współczesnej polskiej i greckiej kultury. To czas wspólnego świętowania i zabawy, ale też stworzenie mocnego greckiego akcent na kulturalnej mapie Poznania. Zaangażowanie w projekt zadeklarował Ambasador Grecji Michael-Efstratios C. Daratzikis, Wydział Neofilologii na UAM oraz Estrada Poznańska, Szkoła Muzyczna i Baletowa w Poznaniu.
Założeniem projektu jest zorganizowanie kilkudniowego festiwalu, w ramach którego odbyłyby się:
- koncerty greckich muzyków np.Vangelis, Dimitris Mystakidis, Xylouris White, Eleftheria Arvanitaki, Locomondo, muzyków mieszkających w Polsce: np. Milo Kurtis, Kostek Joriadis, Jorgos Skolias, Apostolis Anthimos, Eleni, Ares Chadzinikolau Trio, folkowych i tanecznych zespołów greckich oraz wybranych muzyków i zespołów polskich (Stary Rynek)
- spotkania z greckimi i polskimi literatami, poetami, tłumaczami i artystami
- pokazy filmów greckich w kinie studyjnym (Kino Muza) lub plenerowym kinie letnim (Plac Wolności)
- wystawa cyklu malarstwa inspirowanego kulturą grecką
- spektakle teatralne w miejskiej przestrzeni otwartej w języku polskim i greckim (Plac Wolności)
- prezentacja wydawnictw
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stary Rynek, ul. Paderewskiego (Antykwariat im JK Żupańskiego), Plac Wolności, ul. Żupańskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W 3 miejscach stanęłyby sceny festiwalowe: scena główna na Placu Wolności i dwie mniejsze na Starym Rynku, oraz zamkniętej ul. Poplińskich sąsiadującej z ul. Żupańskiego. Uczestnicy festiwalu braliby udział w pokazach na Dziedzińcu Szkoły Baletowej oraz w grze miejskiej, której trasa przebiegałaby po wszystkich ważnych miejscach życia Patrona łącząc Stare Miasto z Wildą.
Potencjalni odbiorcy projektu
Festiwal Jana Konstantego Żupańskiego skierowany jest do wszystkich mieszkańców Poznania, sympatyków literatury i kultury polskiej i greckiej oraz tych, których zaintrygowała postać i życiorys Patrona Festiwalu Jana Konstantego Żupańskiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rok 2021 to wyjątkowa okazja na organizację ogólnomiejskiej 4 edycji Festiwalu Jana Konstantego Żupańskiego, gdyż to szczególny rok dla Grecji - w tym bowiem roku mija 200 lat od wybuchu walk wyzwoleńczych, które sprawiły, ze Grecja odzyskała swoją niepodległość. Dlatego wydaje się, że pomysł tego festiwalu w dużej ogólnomiejskiej formie jest uzasadniony i świetnie wpisuje się w wydarzenia kulturalne obu krajów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
To festiwal skierowany dla wszystkich mieszkańców bez wyjątku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koncerty zespołów i muzyków greckich i polskich 760 000
Spotkania z greckimi i polskimi literatami, poetami, tłumaczami i artystami 20 000
Pokazy filmów greckich 20 000
Plenerowa wystawa malarstwa inspirowanego kulturą grecką 20 000
Warsztaty literackie, artystyczne i spektakle teatralne 30 000
SUMA: 850 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Magdalena Priebe
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt został pozytywnie zarekomendowany przez Wydział Kultury oraz samorządowe instytucje kultury, których mogłyby dotyczy określone działania przedstawione we wniosku.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Izabela Jarczyk - Kierownik Działu Produkcji i Programu w Estradzie Poznańskiej, Katarzyna Kamińska - Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 850 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 850 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.