Renaturyzacja rzeczki Głównej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Renaturyzacja rzeczki Głównej
Skrócony opis projektu
Renaturyzacja rzeczki Głównej na odcinku od Młyna Nadolnik do Wartostrady przy ul. Hlonda.
Opis projektu
Usunięcie betonowych umocnień koryta; poszerzenie, pogłębienie koryta i nadanie ciekowi meandrującego brzegu. Budowa spiętrzeń (1-2) przy użyciu kłód lub głazów. Nad zakolami po płn. stronie budowa stopm kamiennych lub drewnianych będących miejscami odpoczynku. Wykopanie niecki, która przejmie nadmiar wód w dostępnym do tego miejscu (park ks. Kirschkego). Nasadzenia drzew i krzewów typowych dla terenów nadrzecznych. Stworzenie kilku przepraw z kłód lub głazów. Na początku omawianego odcinka budowa niewielkiego zbiornika wypełnionego żwirem lub innym materiałem, który będzie oczyszczał wody rzeczki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Hlonda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park ks. Kirschke
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Retencja wody poprawiająca ogólną sytuację hydrologiczną.
Urozmaicenie krajobrazu poprzez przywrócenie naturalnego charakteru.
Powstanie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej.
Poprawa mikroklimatu.
Stworzenie urozmaiconego siedliska dla roślin i zwierząt.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Teren będzie ogólnodostępny, różnice poziomów będą do pokonania dzięki ziemnym pochylniom.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wywóz betonowych płyt i ziemi (2,54 tys. ton) 51 000
Wykopanie meandrów, poszerzenie koryta, niecka 108 000
Projekt 70 000
Prace ziemne, krajobrazowe, budowne hydrotechniczne, nasadzenia 400 000
Margines błędu 20% 125 800
SUMA: 754 800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 75 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Patryk Turek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami dokonał ponownej analizy lokalizacji zgłoszenia nr 249 "Renaturyzacja rzeczki Głównej". Ponowna analiza wykazała, że zarządcą rzeczki Głównej jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w związku z powyższym, projekt nie może być dalej procedowany, ponieważ, Miasto Poznań nie jest gestorem na wnioskowanym obszarze. Proszę o zmianę zarządcy i rekomendacji w systemie PBO2021.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami dokonał ponownej analizy lokalizacji zgłoszenia nr 249 "Renaturyzacja rzeczki Głównej". Ponowna analiza wykazała, że zarządcą rzeczki Głównej jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w związku z powyższym, projekt nie może być dalej procedowany, ponieważ, Miasto Poznań nie jest gestorem na wnioskowanym obszarze.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska - Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.