Mural na Skwerze Eki z Małeki


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Mural na Skwerze Eki z Małeki
Skrócony opis projektu
Stworzenie muralu na asfalcie, wokół skweru Eki z Małeki na Łazarzu.
Opis projektu
Celem naszych działań jest wykonanie poziomego muralu, który stanie się integralnym fragmentem istniejącej infrastruktury skweru Eki z Małeki pomagając w adaptacji zmiany organizacji ruchu w jego rejonie. Projekt muralu wykonany zostanie w oparciu o wytyczne i elementy zaprojekowane partycypacyjnie m.in. z mieszkańcami dzielnicy, na ogólnodostępnych warsztatach.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okolicy Skweru oraz do mieszkańców Łazarza.

Planujemy realizację dwóch warsztatów projektowych, wytyczne i materiały zebrane podczas warsztatów posłużą do wykonania ostatecznego projektu muralu. Ostatnim etapem będzie wykonawstwo muralu.

Działanie 1: Warsztaty
Warsztaty spotkanie pierwsze.
Wstęp i objaśnienie idei, zapoznanie się z wynikami badań, wytycznymi urzędników. Przegląd inspiracji i podobnych rozwiązań. Praca grupowa – zastanowimy się nad podziałem muralu na funkcje oraz elementami, które może zawierać jak np. namalowane gry
Warsztaty spotkanie drugie
stworzenie makiety muralu, w ruch pójdą nożyczki, kolorowe papiery i akcesoria rysunkowe. Wspólna analiza wyników pracy twórczej. Efektem działań warsztatowych będą wytyczne kierunkowe do stworzenia projektu.

Działanie 2: Projekt muralu.

Tworząc projekt muralu, posłużymy się informacjami zawartymi w raporcie końcowym i wyników badań prowadzonych w ramach konsultacji na skwerze Eki z Małeki. Posłużymy się również wytycznymi zebranymi od uczestników warsztatów, i zestawimy je z wytycznymi uzyskanymi od biur i wydziałów UM. Materiały graficzne, rysunki i wycinanki które powstaną podczas warsztatów będą niezbędne w tym procesie.
Działanie 3:

Wykonawstwo muralu
Proces realizacji muralu potrwa około 2-3 tygodni . Działania planujemy przeprowadzić wiosną lub latem lub jesienią 2021 roku. Podyktowane jest to nieznanym terminem zmian organizacji ruchu w rejonie skweru.
Pomysł na projekt muralu został zaopiniowany pozytywnie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plastyka miejskiego, Radę Osiedla Święty Łazarz oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Za wykonanie projektu i realizacje muralu odpowiadać będzie doświadczone studio artystyczne MUR·ALL, które ma na swoim koncie wykonanie muralu na poznańskiej Środce, w Poznaniu na ulicy za Bramką 7, czy antysmogowego muralu promującego Enea na Winograch.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Łukaszewicza, Małeckiego, Graniczna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Mural na skwerze Eki z Małeki powstanie na asfaltowej nawierzchni dwóch odcinków ulic wokół skweru Eki z Małeki, na Dolnym Łazarzu. Latem tego roku właśnie ta przestrzeń zostanie na stałe wyłączona z ruchu kołowego i oddana w użytkowanie pieszym.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okolicy Skweru oraz do mieszkańców Łazarz. Mural ma stać się wizytówką miejsca, zaprosić mieszkańców, przechodniów i przyjezdnych od spędzania tam czasu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
W najbliższym czasie na Łazarzu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a jesienią strefa płatnego parkowania. W ramach tych działań planuje się m.in. zmiana organizacji ruchu wokół skweru Eki z Małeki. W kwestii tej nie zapadły jeszcze konkretne ustalenia co do terminu zmian.
Mural jest kontynuacją działań które miały miejsce na skwerze w 2019 roku ( parking day, konsultacje społeczne i badania w śród mieszkańcó5
Mural jest rozwiązaniem relatywnie tanim, które w szybki i estetyczny sposób podkreśli zmianę funkcji terenu – z jezdni, na obszar dla pieszych. Chcemy w artystyczny sposób wyróżnić tę przestrzeń, jednoznacznie zrywając z jej poprzednim przeznaczeniem, po to, aby użytkownicy skweru w pełni poczuli dodatkowe 550 m2 powierzchni i zmianę organizacji ruchu. Jednocześnie wymalowanie dużych asfaltowych powierzchni, uchroni nas przed efektem betonowej pustyni. Jednocześnie wyniki ankiet przeprowadzonych w 2019 r wskazują na to że zdecydowana większość mieszkańców pragnie takich zmian w tym miejscu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Mural będzie przestrzenią ogólnodostępną - kolorowym placem. Na terenie muralu nie będzie wystających progów, krawężników czy innych przeszkód terenowych, przez co będzie on w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych, dzieci. Całość zostanie zaprojektowana unikając iluzji optycznych, tak by korzystający z przestrzeni nie mieli problemów z błędnikiem i zaburzeń percepcji przestrzeni. Będziemy malować farbami które zachowują dobrą przyczepność nawet podczas opadów atmosferycznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przeprowadzenie warsztatów, w tym zakup materiałów warsztatowych na 2 spotkania do 20 osób (bristol, kolorowe papiery, promarkery, farby, nożyki, taśmy, itp.) oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej i jego pomocnika 1 600
Opracowanie wyników warsztatów i przygotowanie projektu muralu 3 000
Zakup materiałów do wykonania muralu, w tym m.in.:
- farb wysokiej jakości do malowania asfaltu typu: chlorokauczuk, żywiczne lub inne, w ilości do pomalowania pow. min 450 m2, ich transport i magazynowanie;
- akcesoria malarskie: taśmy min 300mb, wałki pędzle, rozpuszczalnik, środki bhp: taśmy zabezpieczające oraz: maseczki, rękawice - 10 zestawów
17 300
Przygotowanie i wykonanie muralu, w tym:
- przygotowanie projektu wykonawczego
- szykowanie szablonów, wydruków, materiałów i akcesoriów malarskich
- przeniesienie konturu projektu,
- prace malarskie dla pow. Minimum 450 m2 lub większej
38 500
Koszty promocji i administracyjne:
- projekt grafik informacyjnych (plakaty, bannery i grafiki internetowe )
- druk plakatów i kolportaż ( a3, min 50 szt);
- płatna promocja wydarzenia w mediach społecznościowych;
- koordynacja promocji
- obsługa księgowa projektu
3 265
SUMA: 63 665
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
opinia ZDM opinia zdm.pdf
opinia konserwator zabytków opinia konserwatora zabytk_w.pdf
opinia radnych osiedla św Łazarz opinia radni osiedla.pdf
opinia plastyka miejskiego opinia Piotr Libicki plstyk miejski.pdf
wizulizacja poglądowa wizualizacja 3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominik Dziedzina
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.