Festiwal muzyczno-kulturalny "Piątkowo Open Air"


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Festiwal muzyczno-kulturalny "Piątkowo Open Air"
Skrócony opis projektu
Koncerty, warsztaty, teatr, kino plenerowe w przestrzeni parku na os. Bolesława Chrobrego na Piątkowie.
Opis projektu
Propozycja ta ma na celu organizację cyklu wydarzeń na Piątkowie w przestrzeni parku na os. Bolesława Chrobrego.

DZIEŃ
W ciągu dnia zorganizowane byłyby dla mieszkańców cykliczne wydarzenia takie jak: warsztaty, pokazy artystyczne, czy przedstawienia teatralne. Oferta skierowana zarówno dla młodszych i starszych mieszkańców. Równolegle do tych wydarzeń możliwa jest organizacja pikników sąsiedzkich z ofertą food-trucków, które stanęłyby w niedalekim sąsiedztwie. Przy tej okazji będą mogli również zaprezentować się lokalni przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, celem degustacji swoich wyrobów mieszkańcom Osiedla i zebrania szerszego grona stałych klientów. Dla młodszych przewidzianie cykl warsztatów tematycznych i pokazów naukowych, jak również indywidualne konkursy i quizy tematyczne.

WIECZÓR
W godzinach późno popołudniowych/wieczornych co tydzień(w okresie letnim) weekendowe wydarzenia takie jak: kino plenerowe oraz koncerty. Aby dotrzeć do szerokiego grona i zachęcić mieszkańców do uczestnictwa proponuje się zapewnić kilka koncertów z różnych gatunków muzycznych; hip-hop, muzyka klasyczna czy rozrywkowa. Nie będziemy wykluczać ani starszego ani młodszego grona szerokiego spektrum jakim jest muzyka. Kino plenerowe z leżakami na trawie to coś, na co Mieszkańcy czekają, co roku w okresie letnim.

Przestrzeń parku zlokalizowana jest w samym centrum Piątkowa, dzięki czemu umożliwia łatwe dotarcie z każdego punktu Osiedla. W pobliskim sąsiedztwie znajduje się placówka oświatowa (ZSP nr 11(SP 17)) z której istnieje możliwość podłączenia siłowego dla całego przedsięwzięcia. Obok miasteczka ruchu drogowego istnieje niezagospodarowany plac betonowy 17x36 m, który z pewnością wystarczy do postawienia sceny oraz zaplecza technicznego pod wydarzenia koncertowe czy artystyczne.

Sam park jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego(Uchwała Rady Miasta Poznania LXIX/1256/VII/2018), który dopuszcza: lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z urządzaniem imprez okolicznościowych, jednego przekrycia namiotowego umożliwiającego prowadzenie działalności kulturalnej oraz lokalizacji ogródków gastronomicznych (§ 4 ust. 2) pkt. a)).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park na Osiedlu Bolesława Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lokalizacja w miejscu miasteczka ruchu drogowego oraz w jego rejonie - betonowy plac pod scenę 17x36 m (dz. nr 258/45)
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Piątkowo oraz miasta Poznań - wydarzenia będą skierowane do szerokiego grona osób. Warsztaty i występy w ciągu dnia dla młodszych odbiorców. Wieczorne wydarzenia przeznaczone będą dla starszych mieszkańców.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle Piątkowo, jako osiedle peryferyjne nie ma tak dużej dostępności do wydarzeń kulturalnych. Proponuje się poszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej w sąsiedztwie. Dodatkowym atutem wydarzeń będzie budowanie sąsiedzkich relacji i więzi lokalnej związanej z miejscem zamieszkania. Jest to również możliwość do realizowania ambicji kulturalnych i artystycznych, rozwijania pasji mieszkańców, w szczególności dzieci, dostarczających przyjemności oraz poczucia integracji w społeczności lokalnej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniweralnego. Uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, gdyż nie ma przeszkód by w przestrzeni parku mogły one brać udział w wydarzeniach. W atrakcjach będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, biorąc pod uwagę wiek, czy preferencje kulturalne. Będą zarówno warsztaty dla najmłodszych, wydarzenia teatralne czy muzyczne, tak aby dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ORGANIZACJA TECHNICZNA FESTIWALU (wynajem scen, nagłośnienie itp) 120 000
KOSZT WYNAGRODZEŃ PROWADZĄCYCH WARSZTATY, ANIMACJE, WYKONAWCÓW, KOSZTY PRODUKCJI 180 000
KOSZTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I PORZĄDKIEM FESTIWALU (wynajem toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie itp) 35 000
PROMOCJA, REKLAMA WYDARZEŃ 5 000
KOSZTY OBSŁUGI PRODUKCJI I PRZYGOTOWANIA WYDARZENIA 10 000
SUMA: 350 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja Festiwalu w parku na OBCH Mapka wydarzenia Piatkowo Open Air.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Tomaszewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.