Park Centralny Poznań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Park Centralny Poznań
Skrócony opis projektu
Park Centralny w Poznaniu, wizytówka i zielone płuca Miasta.
Opis projektu
Projekt jest rozwinięciem planowanej przez Miasto inwestycji dot. terenów nadwarciańskich tj. rewaloryzacji umocnień rzeki. Projekt dotyczy budowy przy korycie Warty Parku Centralnego na odcinku śródmiejskim – docelowo od mostu Królowej Jadwigi do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi za mostem św. Rocha - pierwszy etap po stronie Parku Tadeusza Mazowieckiego.
Projekt jest konsekwencją zaistniałych już zdarzeń: przeprowadzenie Wartostady , umożliwienie spotkań nad rzeką młodzieży, istniejąca zieleń na wałach ziemnych, trend społeczny do preferowania zieleni w przestrzeni miejskiej, naturalna możliwość takiej inwestycji wynikająca z przebiegającego w korycie Warty korytarza ekologicznego.
Sprzyja temu wizja Miasta, wg której jego mieszkańcy „są zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im Miasto” oraz „dumni z tego, że jest ono rozpoznawalne”, a także jego misja, która m.in. brzmi: „kształtowanie warunków do współtworzenia Miasta przez wszystkich mieszkańców”.
Unikalne położenie rzeki przecinającej w połowie Miasto powoduje, że park przy nim położony stałby się przestrzenią należącą do wszystkich mieszkańców, którą lokalizować będą jako „swoją” (w odróżnieniu od parków lokalnych położonych w poszczególnych dzielnicach Poznania).
Budowa parku służy lepszej „atmosferze” Miasta - mentalnej, poprzez przebywanie wśród zieleni w mieście i fizycznej, służącej oczyszczaniu powietrza, łagodzenia skutków upałów i zmian klimatu. Przy jednym z największych wskaźników zanieczyszczenia, park ten miałby szansę stać się przełomowym w poprawie jakości życia mieszkańców Poznania.
W czasach postępującej degradacji środowiska i trudnego wyzwania zapewnienia przez miasta komfortu życia mieszkańcom, projekt służy pokoleniom poznaniaków. Stanowiłby trwały ślad w Mieście. Decyzja o budowie Parku Centralnego, trwale wpisałaby się w przyszłość Miasta, miałaby charakter historyczny i nadała nowy kierunek w postrzeganiu Poznania przez społeczeństwo i społecznie odpowiedzialny biznes.
Propozycja, nie tylko nie uniemożliwia, ale dopełniać może wszelkie inne propozycje zagospodarowania terenu, jak port rzeczny, przystanie, dostęp do klubów sportowych; Park nie wyklucza, innych projektów i inwestycji, może być także zlokalizowany tylko po jednej stronie Warty. Może być rozwijany etapami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Od mosty Królowej Jadwigi do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi za mostem św. Rocha

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pierwszy etap po stronie Parku Tadeusza Mazowieckiego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Realizacja projektu służyć będzie rzeczywiście wszystkim mieszkańcom. Unikalne położenie rzeki przecinającej w połowie Miasto powoduje, że park przy nim położony stałby się przestrzenią należącą do wszystkich mieszkańców, którą lokalizować będą jako „swoją” (w odróżnieniu od parków lokalnych położonych w poszczególnych dzielnicach Poznania) umożliwiając rozwój integracji społecznej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt aranżuje dla Miasta i mieszkańców przestrzeń, na wzór Central Park w Nowym Jorku, zielonych płuc, przynoszących korzyści Miastu i jego mieszkańcom:
• Park o takich rozmiarach w sercu Miasta to unikalna enklawa zieleni, rzadko spotykana gdzie indziej (podobnie jak Central Park);
• Szybko zagospodarowuje „puste” obszary w środku Miasta;
• Poprawia komfort życia - oczyszcza powietrze;
• Dostępny dla wszystkich, umożliwia integrację społeczną np. poprzez zaangażowanie w budowę (sadzenie drzew), zbiórki na zakupy drzew, patronat nasadzeń przez szkoły, przedszkola, jednostki miejskie, organizacje społeczne;
• Chwytliwa” nazwa: Central Park Poznań szybko stanie się wizytówką przedsięwzięcia i jednym z filarów proekologicznego wizerunku Poznania;
• Sprzyja inwestycjom w pobliżu Warty powodując wzrost atrakcyjności terenu i tym samym cen nieruchomości, w tym miejskich;
• Umacnia korytarz ekologiczny, łączy się z innymi zielonymi obszarami Miasta;
• Wspaniały, pocztówkowy, widok z mostów i skarp; widoczny, co rzadkie, „z lotu ptaka” stworzy niespotykany gdzie indziej widok.

Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt, jako uniwersalny, przynosi korzyści Miastu i jego mieszkańcom. Przejawia się to w dwóch aspektach: Środowiskowym poprzez poprawę komfortu życia, oczyszczając powietrze i umożliwiając mieszkańcom relaks na łonie natury w centrum Miasta oraz rozbudowując naturalny korytarz ekologiczny koryta Warty. Drugim aspektem uniwersalności projektu jest to, że jest dostępny dla wszystkich, umożliwia integrację społeczną np. poprzez zaangażowanie w budowę (sadzenie drzew), zbiórki na zakupy drzew, patronat nasadzeń przez szkoły, przedszkola, jednostki miejskie, organizacje społeczne i wszelkie inne formy aktywności społecznej i ekologicznej. Wskazuje mieszańcom w którym kierunku podąża Miasto, dbając o zdrowie i samopoczucie poznaniaków. Uczy nowe pokolenie symbiozy, integracji i szacunku dla natury, nawet w tak dużym mieście, jak Poznań. Funkcjonalnie komponuje się z rewitalizacją nabrzeży Warty, które służyć mają także wszystkim mieszkańcom.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ponieważ projekt zakłada możliwość realizacji etapami, pierwszy etap dotyczy obszaru ca 1 ha. Wskazana lokalizacja pierwszego etapu może być ze względów organizacyjno techniczno prawnych zmieniona i przesunięta oraz dowolnie wytyczona w ramach proponowanego obszaru koryta Warty, co świadczy o uniwersalności projektu.
1 300 000
SUMA: 1 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 130 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Kasprzyk
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Projekt wskazany do realizacji po zakończeniu przebudowy koryta Warty. Ponadto projekt powinien być rozłożony na dwa etapy projektowania, czas realizacji minimum 2 lata.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Katarzyna Przybysz, Aneta Słowińska 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Analiza zgłoszenia wykazała, że projekt może zostać wskazany do realizacji po zakończeniu przebudowy koryta Warty. Ponadto projekt powinien być rozłożony na dwa etapy projektowania, czas realizacji minimum 2 lata, co nie jest zgodne z zasadami PBO21.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.