Wieża widokowa na Górze Morasko


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wieża widokowa na Górze Morasko
Skrócony opis projektu
Utworzenie wieży widokowej z panoramą na Poznań oraz środowisko geograficzne i przyrodnicze północnego Poznania.
Opis projektu
Propozycja ta umożliwi dostarczenie mieszańcom Poznania atrakcyjnego punktu widokowego na panoramę Poznania oraz środowisko przyrodnicze północnej części miasta. Realizacja tego projektu zachęci również mieszkańców i turystów do liczniejszego zainteresowania Górą Moraską, jako przykładu działalności polodowcowej umożliwiając prowadzenie skuteczniejszej edukacji przyrodniczej. Powstanie wieży spowoduje częstsze odwiedziny tego obszaru, który rozpoznawalny jest ze względu na rezerwat Meteoryt Morasko. Z pewnością powstanie wieży widokowej zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu w tej części miasta i wypoczynku. Co więcej, inwestycja będzie niewątpliwie wartościową atrakcją turystyczną dla mieszkańców i osób spoza Poznania.

Poznań otoczony przez trzy wzniesienia (Górę Pożegowską, Gorę Dziewiczą, Górę Moraską) dotychczas można oglądać właśnie z Góry Pożegowskiej oraz Góry Dziewiczej. Wybudowanie wieży widokowej na Górze Moraskiej umożliwiało mieszkańcom i turystom podziwianie miasta z trzech stron - różnorodnych, ciekawych, zaskakujących.

W ramach kosztów projektu należy uwzględnić:
- prace projektowe,
- wykonanie nalotu dronem w celu uzgodnienia wystarczającej wysokości wieży,
- prace budowlane (konstrukcyjne, wykonawcze) nad utworzeniem ok. 20-metrowej wieży o konstrukcji stalowo-drewnianej,
- utwardzenie dojścia do wieży od istniejącego ciągu asfaltowego,
- wykonanie stojaków rowerowych,
- warto rozważyć zabezpieczenie środków na doprowadzenie monitoringu oraz utworzenie oświetlenia solarnego,
- rozważenie i lub utworzenie miejsca pod parking.

Projekt powinien być wzorowany procedurą utworzenia wieży widokowej na Szachtach, na terenie osiedla Fabianowo-Kotowo.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Morenowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Niepodal obiektów Aquanet, w oddaleniu od linii wysokiego napięcia.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, zwłaszcza Piątkowa, Moraska-Radojewa oraz północnej części powiatu poznańskiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność turystyczną miasta Poznań. Oceniam, że ze względu na niebagatelne walory widokowe oraz sąsiedztwo rezerwatu Meteoryt Morasko projekt spotka się nie tylko z zainteresowaniem mieszkańców, ale również turystów z Polski i zagranicy. Oceniam, że ze względu na specyfikę obszaru Poznań będzie mógł wyraźniej zwrócić uwagę na występowanie meteorytów na terenie miasta, a wieża widokowa wzorowana tą na Szachtach okaże się oczywistą atrakcją przyciągającą w to wyjątkowe miejsce.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Projekt może częściowo uwzględnić potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na wysokie koszty budowy windy, inwestycja nie uwzględnia potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- prace projektowe 30 000
wykonanie nalotu dronem w celu uzgodnienia wystarczającej wysokości wieży 5 000
prace budowlane (konstrukcyjne, wykonawcze) nad utworzeniem ok. 20-metrowej wieży o konstrukcji stalowo-drewnianej 1 600 000
utwardzenie dojścia do wieży od istniejącego ciągu asfaltowego, rozważenie i lub utworzenie miejsca pod parking, montaż stojaków rowerowych 205 000
prace odtworzeniowe, nasadzenia zieleni, zabezpieczenie skarpy przed erozją grawitacyjną 100 000
warto rozważyć zabezpieczenie środków na doprowadzenie monitoringu oraz utworzenie oświetlenia solarnego 60 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Abramowicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości nieopodal obiektów Aquanet w rejonie ulicy Morenowej, są własnością osoby prywatnej. Zgodnie zapisami regulującymi zasady i tryby poznańskiego budżetu obywatelskiego 2021, projekt może zostać realizowany tylko na działkach będących w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 10.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nieruchomości nieopodal obiektów Aquanet w rejonie ulicy Morenowej, są własnością osoby prywatnej. Zgodnie zapisami regulującymi zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, projekt może zostać realizowany tylko na działkach będących w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.