Zielone FYRTLE. Niech połączą nas DRZEWA.


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Zielone FYRTLE. Niech połączą nas DRZEWA.
Skrócony opis projektu
Dzięki tej WSPÓLNEJ inicjatywie poznańskie Osiedla staną się jeszcze bardziej ZIELONE i kolorowe.
Opis projektu
Projekt zrealizowany będzie na terenie dziesięciu Osiedli Miasta Poznania dzięki pełnemu zaangażowaniu przedstawicieli Rad Osiedli w przygotowanie merytoryczne.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 1.

1. Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - nasadzenie ponad 100 drzew na ulicach Wieprawskiej, Roślinnej, Owocowej, Szczepankowo i Spławie.

2. Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - kwiaty na rondzie, zagospodarowanie pasów zieleni w pasach drogowych oraz terenu zieleni wokół placu zabaw przedszkola i placu Nivea na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

3. Osiedle Głuszyna - zagospodarowani pasa zieleni wzdłuż ul. Głuszyna

4. Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo - nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Starołęckiej, w rejonie ulic Staszowskiej i Andrychowskiej oraz przy pętlach tramwajowych Stomil i Starołęka.

5. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ul. Warszawskiej oraz między ul. Warszawską a ul. Bożeny

6. Naramowice - nasadzenia 75 drzew przy ulicy Stoińskiego, Naramowickiej i Dworskiej oraz montaż 10 ławek

7. Strzeszyn - nasadzenie ponad 80 lip lub platanów w pasie między między ulicami: Hezjoda i Sławskiej-Lipczyńskiej, zagospodarowanie skweru przy Krzyżu oraz montaż ławek.

8. Kwiatowe - zagospodarowanie ściany budynku Domu Kultury „Stokrotka”- pokryta roślinami będzie ciekawym elementem krajobrazu oraz wpłynie na redukcję zanieczyszczeń powietrza.

9. Podolany - nasadzenia w ulicy Jasielskiej od rozwidlenia do bloku nr 12 - 51 drzew (lipa), 1226 krzewów, 1112 bylin i kwiatów, założenie trawnika i montaż 167 słupków.

10. Fabianowo - Kotowo - 50 drzew w ul. Kowalewickiej , zagospodarowanie pasa zieleni przy skrzyżowaniach ul. Fabianowo, ul. Wołowskiej i ul. Sycowskiej oraz ul. Fabianowo z ul. Lerczakówny.

Realizacja elementów projektu odbędzie się zgodnie ze składowymi opisanymi szczegółowo w załączniku nr 1. Autor projektu dopuszcza korektę zakresów realizacji z uwagi na możliwości techniczne oraz finansowe oraz realizację do wysokości środków. Ewentualne oszczędności lub rezygnacja z jednej składowej powiększa pulę innych składowych z danego osiedla.

W ostateczności dopuszcza się rezygnację z pojedynczych składowych, które uniemożliwiłyby realizację całego projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulice, na których realizowany będzie projekt, wymieniono w załączniku nr 1.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szczegóły lokalizacji składowych projektu wymieniono w załączniku nr 1.
Potencjalni odbiorcy projektu
Na zwiększeniu ilości zieleni skorzystają wszyscy Mieszkańcy Miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nasze Osiedla ubożeją w zieleń. Jest to spowodowane starzeniem się drzewostanu oraz pracami inwestycyjnymi. Ten projekt daje szansę na uzupełnienie brakującego zadrzewienia oraz stworzenie ciekawych przestrzeni przyjaznych do życia. Zieleń, drzewa i krzewy to nie tylko czystsze powietrze - to również obniżenie temperatury chodników i ulic w upalny dzień, to także mała retencja - zatrzymywanie jakże cennej wody opadowej w systemach korzeniowych oraz w liściach. Dzięki nowym nasadzeniom odchodzimy od wizji miasta będącego wyłącznie betonową pustynią. Ten projekt, dzięki swojej dywersyfikacji, pozytywnie wpłynie na wygląd i jakość wielu miejsc w Naszym Mieście.

W tym miejscu także chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom ze wszystkich dziesięciu Osiedli zaangażowanym w przygotowanie tego projektu. Bez Was nie było by to możliwe. Wykonaliście swoją pracę perfekcyjne dając Naszym Mieszkańcom szczegółowo rozpisany Projekt, na który mogą oddać swój głos!

Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów prowadzone są w miejscach, gdzie nie powodują powstawania dodatkowych bariery architektonicznych a zieleń w tkance miejskiej funkcjonuje ponad podziałem na osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Zieleń tworzy w mieście przestrzeń przyjazną do życia dla wszystkich. Prosimy o głosowanie na Nasz Projekt!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
a)Rondo Krzesiny - nasadzenie roślin (krzewy, kwiaty) - 70 000,00zł
b)Skrzyżowanie ulic Krzesiny-Pabianicka-Jarosławska - nasadzenia roślin - 35 000,00zł
c)Zagospodarowanie terenu wokół placu placu Nivea na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 - przygotowanie podłoża i posianie trawy (22 000zł), posadzenie 25 drzew (43 000zł), montaż min. 11 ławek (22 000zł)
d)Zagospodarowanie pasa zieleni na os.ZKZL przy ul. Nowotarskiej - 20 500,00zł,
e) montaż 3 ławek na terenie pasa zieleni osiedla ZKZL przy ul. Nowotarskiej - 10 500,00zł

Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
a)Zagospodarowanie pasa zieleni ul.Warszawskiej w pobliżu Volkswagen Poznań i Jednostki Ratownictwa Gaśniczego - 30 drzew oraz 90szt krzew tawuła - 60 000,00zł
b)Zagospodarowanie pasa zieleni pomiędzy ul.Warszawską a ul.Bożeny w pobliżu ekranu akustycznego przy ul.Warszawskiej-24 drzewa oraz 30 krzewów-tawuła - 48 000,00 zł
331 000
Osiedle Głuszyna
Zagospodarowanie południowo-zachodniego pasa zieleni wzdłuż ul. Głuszyna na długości 400 m od nr 127 do nr 148. Nasadzenia 15 drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją oraz utworzenie rabat z niską roślinnością i krzewami wraz z ich trzyletnią pielęgnacją - 200 000 zł.

Osiedle Naramowice
a) Zagospodarowanie pasa zieleni przy ulicy Stoińskiego - nasadzenie 50 drzew oraz prace pielęgnacyjne - 100 000,00 zł
b) Zagospodarowanie pasa zieleni przy ulicy Naramowickiej - nasadzenie 10 drzew, prace pielęgnacyjne oraz montaż 5 ławek - 30 000,00 zł
c) Zagospodarowanie pasa zieleni przy ulicy Dworskiej - nasadzenie 25 drzew oraz prace pielęgnacyjne - 50 000,00 zł
d) Zagospodarowanie pasa zieleni przy ulicy Rubież - nasadzenie 10 drzew oraz prace pielęgnacyjne - 20 000,00 zł
400 000
Osiedle Osiedle Kwiatowe
Zagospodarowanie ściany budynku który znajduje się w granicy działki na której zlokalizowany jest Dom Kultury „Stokrotka”. Ściana pokryta roślinami będzie z jednej strony ciekawym elementem krajobrazu oraz będzie pozytywnie wpływać na redukcję zanieczyszczeń powietrza.
Całkowity koszt powyższego projektu oszacowano na kwotę 200 000,00 zł. W ramach projektu
zaplanowano następujące prace:
* odwiert studni wody głębinowej 5 000,00 zł,
* wykonanie nowego trawnika 25 000,00 zł,
* system nawadniania wraz z systemem sterowania 40 000,00 zł,
* wykonanie „zielonej ściany” 55 000,00 zł,
* dodatkowe nasadzenia roślinne 35 000,00 zł,
* ławki ogrodowe 10 000,00 zł
* projekty na wykonanie systemu odwodnienia, zieleni oraz zagospodarowanie całego ogrodu 30 000,00 zł.
200 000
Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki:
a)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Roślinnej od ul. Szczepankowo do ul. Jagodowej. Nasadzenie 32 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 60 000,00 zł
b)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Owocowej od ul. Szczepankowo do ul. Sowice. Nasadzenie 34 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 67 000,00 zł
c)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Wieprawskiej od ul. Szczepankowo do ul. Gardowskiej. Nasadzenie 16 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 30 000,00 zł
d)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Szczepankowo. Nasadzenie 30 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 33 000,00 zł
e)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Spławie. Nasadzenie 30 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 33 000,00 zł
223 000
Osiedle Strzeszyn
a) Oczyszczenie oraz udostępnienia pasa zieleni między ulicami: Hezjoda i Sławskiej-Lipczyńskiej oraz skweru przy Krzyżu - 10 000,00 zł
b) Nasadzenie i trzyletnie utrzymanie 83 lip bądź platanów w pasie zieleni między ulicami Hezjoda i Sławskiej-Lipczyńskiej oraz montaż 10 ławek - 183 000,00 zł
c) Wykonanie nasadzeń krzewów przy Krzyżu oraz założenie trawnika - 30 000,00 zł

4. Starołęka-Minikowo-Marlewo
a) Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż ulicy Starołęckiej - nasadzenie krzewów i kwiatów oraz prace pielęgnacyjne - 50 000,00 zł
b)Zagospodarowanie okolic boiska oraz placu zabaw przy skrzyżowaniu ulicy Staszowskiej i Andrychowskiej - nasadzenie 20 drzew po obu stronach boiska oraz prace pielęgnacyjne - 20 000,00 zł
c) Zagospodarowanie pasa zieleni przy pętlach tramwajowych Starołęka oraz Stomil - nasadzenie drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne - 130 000,00 zł
423 000
Osiedle Fabianowo-Kotowo
a) Zagospodarowanie pasów zieleni w ul. Kowalewickiej od ronda pod ul. Głogowską do skrzyżowania z ul. Wandy Modlibowskiej wraz z terenami wokół zbiorników przy tym skrzyżowaniu - nasadzenie 50 drzew (klon polny, jabłoń ozdobna), krzewów oraz prace pielęgnacyjnych - 125 000,00
b) Zagospodarowanie zachodniego pasa zieleni przy skrzyżowaniu ul. Fabianowo z ul. Sycowską - przygotowaniu podłoża, nasadzenie 5 drzew, krzewów oraz prace pielęgnacyjne - 20 000,00 zł
c) Rondo Antoniego Wojewody - przygotowanie podłoża, nasadzenie krzewów i kwiatów - 35 000,00 zł
d) Zagospodarowanie pasa zieleni przy skrzyżowaniu ul. Fabianowo z ul. Barbary Lerczakówny - nasadzenie drzew, krzewów, prace pielęgnacyjne - 20 000,00


Osiedle Podolany
Zagospodarowanie pasa zieleni w ulicy Jasielskiej od skrzyżowania (rozwidlenia) Jasielska/Jasielska do końca bloku nr 12. Nasadzenie 48 drzew (lipa), 545 krzewów, bylin i kwiatów, założenie trawnika - 223 000,00zł
423 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
ZSO2 zgoda dyrektora Zgoda ZSO2. Zielone FYRTLE. Niech po_cz_ nas DRZEWA.pdf
Stokrotka- zgoda dayrektora Zgoda Stokrotka. Zielone FYRTLE. Niech po_cz_ nas DRZEWA.pdf
Szczegóły składowych projektu Zalacznik nr 1 - PBO2021 skladowe projektu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, ZKZL w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostki, dodatkowo prosze o zajęcie stanowiska Wydział Oświaty (tereny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak, 05.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
 • Biuro Spraw Lokalowych
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.