Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa
Skrócony opis projektu
Dzięki tej WSPÓLNEJ inicjatywie poznańskie Osiedla staną się jeszcze bardziej ZIELONE i kolorowe.
Opis projektu
Projekt zrealizowany będzie na terenie dziesięciu Osiedli Miasta Poznania dzięki pełnemu zaangażowaniu przedstawicieli Rad Osiedli w przygotowanie merytoryczne.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 1.

1. Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - nasadzenie ponad 100 drzew na ulicach Wieprawskiej, Roślinnej, Owocowej, Szczepankowo i Spławie.

2. Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - kwiaty na rondzie, zagospodarowanie pasów zieleni w pasach drogowych oraz terenu zieleni wokół placu zabaw przedszkola i placu Nivea na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

3. Osiedle Głuszyna - zagospodarowani pasa zieleni wzdłuż ul. Głuszyna

4. Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo - nasadzenia drzew w rejonie ulic Staszowskiej i Andrychowskiej.

5. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ul. Warszawskiej oraz między ul. Warszawską a ul. Bożeny

6. Strzeszyn - nasadzenie ponad 80 lip lub platanów w pasie między między ulicami: Hezjoda i Sławskiej-Lipczyńskiej, zagospodarowanie skweru przy Krzyżu oraz montaż ławek.

7. Kwiatowe - zagospodarowanie ściany budynku Domu Kultury „Stokrotka”- pokryta roślinami będzie ciekawym elementem krajobrazu oraz wpłynie na redukcję zanieczyszczeń powietrza.

8. Podolany - nasadzenia w ulicy Jasielskiej od rozwidlenia do bloku nr 12 - 51 drzew (lipa), 1226 krzewów, 1112 bylin i kwiatów, założenie trawnika i montaż 167 słupków.

9. Fabianowo - Kotowo - 50 drzew w ul. Kowalewickiej , zagospodarowanie pasa zieleni przy skrzyżowaniach ul. Fabianowo, ul. Wołowskiej i ul. Sycowskiej oraz ul. Fabianowo z ul. Lerczakówny.

Realizacja elementów projektu odbędzie się zgodnie ze składowymi opisanymi szczegółowo w załączniku nr 1. Autor projektu dopuszcza korektę zakresów realizacji z uwagi na możliwości techniczne oraz finansowe oraz realizację do wysokości środków. Ewentualne oszczędności lub rezygnacja z jednej składowej powiększa pulę innych składowych z danego osiedla.

W ostateczności dopuszcza się rezygnację z pojedynczych składowych, które uniemożliwiłyby realizację całego projektu.

notatka GP: Realizacja zakresu ZDM zgodnie z rekomendacją jednostki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulice, na których realizowany będzie projekt, wymieniono w załączniku nr 1.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szczegóły lokalizacji składowych projektu wymieniono w załączniku nr 1.
Potencjalni odbiorcy projektu
Na zwiększeniu ilości zieleni skorzystają wszyscy Mieszkańcy Miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nasze Osiedla ubożeją w zieleń. Jest to spowodowane starzeniem się drzewostanu oraz pracami inwestycyjnymi. Ten projekt daje szansę na uzupełnienie brakującego zadrzewienia oraz stworzenie ciekawych przestrzeni przyjaznych do życia. Zieleń, drzewa i krzewy to nie tylko czystsze powietrze - to również obniżenie temperatury chodników i ulic w upalny dzień, to także mała retencja - zatrzymywanie jakże cennej wody opadowej w systemach korzeniowych oraz w liściach. Dzięki nowym nasadzeniom odchodzimy od wizji miasta będącego wyłącznie betonową pustynią. Ten projekt, dzięki swojej dywersyfikacji, pozytywnie wpłynie na wygląd i jakość wielu miejsc w Naszym Mieście.

W tym miejscu także chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom ze wszystkich dziesięciu Osiedli zaangażowanym w przygotowanie tego projektu. Bez Was nie było by to możliwe. Wykonaliście swoją pracę perfekcyjne dając Naszym Mieszkańcom szczegółowo rozpisany Projekt, na który mogą oddać swój głos!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów prowadzone są w miejscach, gdzie nie powodują powstawania dodatkowych bariery architektonicznych a zieleń w tkance miejskiej funkcjonuje ponad podziałem na osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Zieleń tworzy w mieście przestrzeń przyjazną do życia dla wszystkich. Prosimy o głosowanie na Nasz Projekt!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
a)Rondo Krzesiny - nasadzenie roślin (krzewy, kwiaty) - 70 000,00zł
b)Skrzyżowanie ulic Krzesiny-Pabianicka-Jarosławska - nasadzenia roślin - 35 000,00zł
c)Zagospodarowanie terenu wokół placu placu Nivea na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 - przygotowanie podłoża i posianie trawy (22 000zł), posadzenie 25 drzew (43 000zł), montaż min. 11 ławek (22 000zł)
d)Zagospodarowanie pasa zieleni na os.ZKZL przy ul. Nowotarskiej - 20 500,00zł,
e) montaż 3 ławek na terenie pasa zieleni osiedla ZKZL przy ul. Nowotarskiej - 10 500,00zł

Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
a)Zagospodarowanie pasa zieleni ul.Warszawskiej w pobliżu Volkswagen Poznań i Jednostki Ratownictwa Gaśniczego - 30 drzew oraz 90szt krzew tawuła - 60 000,00zł
b)Zagospodarowanie pasa zieleni pomiędzy ul.Warszawską a ul.Bożeny w pobliżu ekranu akustycznego przy ul.Warszawskiej-24 drzewa oraz 30 krzewów-tawuła - 48 000,00 zł
331 000
Osiedle Głuszyna
Zagospodarowanie południowo-zachodniego pasa zieleni wzdłuż ul. Głuszyna na długości 400 m od nr 127 do nr 148. Nasadzenia 15 drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją oraz utworzenie rabat z niską roślinnością i krzewami wraz z ich trzyletnią pielęgnacją - 200 000 zł.

Osiedle Naramowice

a) Zagospodarowanie pasa zieleni przy ulicy Naramowickiej - nasadzenie 10 drzew, prace pielęgnacyjne oraz montaż 8 ławek - 30 000,00 zł
b) Zagospodarowanie pasa zieleni przy ulicy Rubież - nasadzenie 10 drzew oraz prace pielęgnacyjne - 20 000,00 zł
250 000
Osiedle Osiedle Kwiatowe
Zagospodarowanie ściany budynku który znajduje się w granicy działki na której zlokalizowany jest Dom Kultury „Stokrotka”. Ściana pokryta roślinami będzie z jednej strony ciekawym elementem krajobrazu oraz będzie pozytywnie wpływać na redukcję zanieczyszczeń powietrza.
Całkowity koszt powyższego projektu oszacowano na kwotę 200 000,00 zł. W ramach projektu
zaplanowano następujące prace:
* odwiert studni wody głębinowej 5 000,00 zł,
* wykonanie nowego trawnika 25 000,00 zł,
* system nawadniania wraz z systemem sterowania 40 000,00 zł,
* wykonanie „zielonej ściany” 55 000,00 zł,
* dodatkowe nasadzenia roślinne 35 000,00 zł,
* ławki ogrodowe 10 000,00 zł
* projekty na wykonanie systemu odwodnienia, zieleni oraz zagospodarowanie całego ogrodu 30 000,00 zł.
200 000
Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki:
a)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Roślinnej od ul. Szczepankowo do ul. Jagodowej. Nasadzenie 32 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 60 000,00 zł
b)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Owocowej od ul. Szczepankowo do ul. Sowice. Nasadzenie 34 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 67 000,00 zł
c)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Wieprawskiej od ul. Szczepankowo do ul. Gardowskiej. Nasadzenie 16 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 30 000,00 zł
d)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Szczepankowo. Nasadzenie 30 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 33 000,00 zł
e)Zagospodarowanie pasa zieleni w ul. Spławie. Nasadzenie 30 drzew oraz prace pielęgnacyjne trawnika - 33 000,00 zł
223 000
Osiedle Strzeszyn
a) Oczyszczenie oraz udostępnienia pasa zieleni między ulicami: Hezjoda i Sławskiej-Lipczyńskiej oraz skweru przy Krzyżu - 10 000,00 zł
b) Nasadzenie i trzyletnie utrzymanie 83 lip bądź platanów w pasie zieleni między ulicami Hezjoda i Sławskiej-Lipczyńskiej oraz montaż 10 ławek - 183 000,00 zł
c) Wykonanie nasadzeń krzewów przy Krzyżu oraz założenie trawnika - 30 000,00 zł

4. Starołęka-Minikowo-Marlewo

a)Zagospodarowanie okolic boiska oraz placu zabaw przy skrzyżowaniu ulicy Staszowskiej i Andrychowskiej - nasadzenie 20 drzew po obu stronach boiska oraz prace pielęgnacyjne - 40 000,00 zł
263 000
Osiedle Fabianowo-Kotowo
a) Zagospodarowanie pasów zieleni w ul. Kowalewickiej od ronda pod ul. Głogowską do skrzyżowania z ul. Wandy Modlibowskiej wraz z terenami wokół zbiorników przy tym skrzyżowaniu - nasadzenie 50 drzew (klon polny, jabłoń ozdobna), krzewów oraz prace pielęgnacyjnych - 125 000,00
b) Zagospodarowanie zachodniego pasa zieleni przy skrzyżowaniu ul. Fabianowo z ul. Sycowską - przygotowaniu podłoża, nasadzenie 5 drzew, krzewów oraz prace pielęgnacyjne - 20 000,00 zł
c) Rondo Antoniego Wojewody - przygotowanie podłoża, nasadzenie krzewów i kwiatów - 35 000,00 zł
d) Zagospodarowanie pasa zieleni przy skrzyżowaniu ul. Fabianowo z ul. Barbary Lerczakówny - nasadzenie drzew, krzewów, prace pielęgnacyjne - 20 000,00


Osiedle Podolany
Zagospodarowanie pasa zieleni w ulicy Jasielskiej od skrzyżowania (rozwidlenia) Jasielska/Jasielska do końca bloku nr 12. Nasadzenie 48 drzew (lipa), 545 krzewów, bylin i kwiatów, założenie trawnika - 223 000,00zł
423 000
SUMA: 1 690 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 500 000
Dodatkowe załączniki
ZSO2 zgoda dyrektora Zgoda ZSO2. Zielone FYRTLE. Niech po_cz_ nas DRZEWA.pdf
Stokrotka- zgoda dayrektora Zgoda Stokrotka. Zielone FYRTLE. Niech po_cz_ nas DRZEWA.pdf
Zał. nr 1 - Składowe projektu PBO2021 sk_adowe projektu - Zielone Fyrtle.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, ZKZL w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostki, dodatkowo prosze o zajęcie stanowiska Wydział Oświaty (tereny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak, 05.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji. Ilości drzew, krzewów oraz innych elementów wraz z ich dokładną lokalizacją określona zostanie w opracowanej dokumentacji projektowej. Podane ilości danych elementów (drzew, krzewów, małej architektury i innych) są ilościami szacunkowymi. Realizacja zadania do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 690 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania, który m.in. dąży do zwiększania powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zielni miejskiej. Ponadto drzewa i krzewy odgrywają bardzo ważną rolę szczególnie w środowisku miejskim. Natomiast należy podkreślić, że sadzenie drzew na terenach miejskich musi być przemyślane pod wieloma kątami. Szczególną uwagę należy zwrócić na nasadzenia drzew w pasie drogowym gdzie jest to bardzo utrudnione ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego, chodniki oraz wąskie pasy zieleni. Plany nasadzeń w takich miejscach wymagają każdorazowo bardzo szczegółowej analizy map zasadniczych, która daje odpowiedź, czy możliwe jest wprowadzenie zieleni wysokiej w interesującym nas terenie. Analiza taka musi uwzględniać plany przebudowy i rozbudowy sieci drogowej oraz jej infrastruktury np.: planowanej budowie ścieżek rowerowych. W związku z powyższym często się zdarza, że w miejscach, które potencjalnie wyglądają na nadające się do obsadzenia, niestety nie ma możliwości wprowadzenia nowych drzew. W trudnych warunkach miejskich tylko zaostrzone wymagania dotyczące zarówno parametrów materiału roślinnego jak sposobu wykonania nasadzeń i jej pielęgnacji po posadzeniu, gwarantują przeżycie drzew. Podobna sytuacja ma miejsce na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, które w większości stanowią tereny urządzonych już parków i zieleńców. Jednak celem miasta, zgodnie ze Strategią Rozwoju, jest dążenie do budowy „zielonego” i ekomobilnego miasta, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich tereny zieleni.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
 • Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie placówki oświatowej, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty (realizacja zakresu do wysokości środków)
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 690 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Bardzo pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Dionizy Radojewski, Jarosław Klessa, Grzegorz Burandt, Robert Olejnik
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Grygier Anna, Kaczmarek Bożena, Łuczak Tomasz, Łuczka Czesław, Marciniak Maciej, Nowak Andrzej, Sarniak Monika, Stanizai Beata, Stefańska Iwona, Talaga Roman.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Bałut Zenobia,Bartkowiak Barbara,Bartkowiak Bartosz,Bartkowiak Roman,Gadomski Kazimierz,Moryson-Patalas Marzena,Nogajewski Zdzisław,Patalas Andrzej,Sezonowicz Stanisława,Sip Radosław,Stobieniecki Krzysztof,Wilczyński Wojciech
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marek Bajon, Barbara Glapka, Szymon Gogolewski, Monika Gryska- Łączniak, Damian Kubiak, Maciej Mączyński, Agnieszka Mikulicz, Paweł Motak, Piotr Ochocki, Robert Sereda, Piotr Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Kaczyński, Maciej Michalski, Marta Nowak, Paweł Sowa
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt doskonale wpisuje się w potrzeby nowych mieszkańców Osiedla Podolany, w rejonie ulicy Jasielskiej, wpływa na polepszenie jakości powietrza i estetyki miasta, a dodatkowo pozwala na integrację wielu osiedli, dlatego otrzymuje rekomendację Zarządu Osiedla Podolany.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Sobkowiak - przew. Zarządu Osiedla Podolany, Dorota Cymerys, Grażyna Dudzińska, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak - członkowie Zarządu, Jarosław Południkiewicz - przew. Rady Osiedla Podolany
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Bajer, Arkadiusz Czarnecki, Małgorzata Danilewicz, Elżbieta Drzewiecka, Tadeusz Duszyński, Zbyszko Górny, Natalia Janik, Kazimierz Napierała, Bogdan Nowak, Eugeniusz Słoma, Agata Wujeska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd i Rada Osiedla Strzeszyn
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zieleni nigdy za wiele!
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 6.10.2020
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.