Zielony ogród kieszonkowy na Jeżyckiej


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zielony ogród kieszonkowy na Jeżyckiej
Skrócony opis projektu
Zielona przestrzeń służąca do odpoczynku dla dzieci i dorosłych oraz miejsce lokalnej integracji mieszkańców.
Opis projektu
Obecność drzew, parków i innej zieleni miejskiej jest bardzo ważna dla jakości życia mieszkańców miast. Założeniem ogrodu kieszonkowego przy ul. Jeżyckiej jest wprowadzenie ogólnodostępnej, zielonej strefy relaksu dla mieszkańców oraz strefy mikrozieleni na obecnie nieużytkowanej powierzchni ok. 220 m2. Jest to najbardziej optymalny sposób, aby wprowadzić zieleń w tak zwartą, miejską zabudowę.

Idea parków kieszonkowych odpowiada na bardzo istotną kwestię dostępności terenów zielonych dla mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich. Celem jest stworzenie warunków, by każdy mieszkaniec ul. Jeżyckiej, Mickiewicza, Poznańskiej, Mylnej oraz Norwida mógł dostać się do enklawy zieleni w ciągu 5 minutowego spaceru ze swojego miejsca zamieszkania.

W ramach projektu na proponowanej działce nasadzone zostaną krzewy, bluszcze, które stworzą zielone ściany, posiane zostaną trawy i posadzone drzewa, którym odpowiadają warunki śródmiejskie. Nie zabraknie także elementów małej architektury – ławek, krzeseł, donic, domków dla zapylaczy, koszy na śmieci i kilku stojaków rowerowych.

Park powstanie w taki sposób, aby zaspokajał potrzeby okolicznych mieszkańców - będzie „szyty na miarę” tj. dostosowany do niewielkich rozmiarów działki, a jednocześnie był blisko mieszkańców, stanowiąc tym samym istotny składnik zielonej infrastruktury.

Odpowiednie zagospodarowanie tej przestrzeni będzie cieszyło oko i stanie się miejscem, w którym można wypocząć, spędzić przyjemnie czas z rodziną czy przyjaciółmi i w kolorowej, pachnącej kwiatami przestrzeni odpoczywać mniej lub bardziej aktywnie.

Park będzie pełnić także funkcję miejsca do praktycznego nauczania świadomości ekologicznej – dzięki bliskości SP nr 23 będzie można przeprowadzać w nim lekcje edukacji klimatycznej np. poprzez warsztaty z przygotowania poidełek dla owadów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeżycka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka miejska pomiędzy kamienicą przy Jeżyckiej 36 a boiskiem SP nr 23
Potencjalni odbiorcy projektu
Okoliczni mieszkańcy (w szczególności rodzice z dziećmi i seniorzy), młodzież z pobliskiej SP nr 23, mieszkańcy Poznania i goście, odwiedzający sąsiednią ulicę Kościelną.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Heksagon w 2020 roku wskazują, że najmniej zielonymi osiedlami w Poznaniu są Stare Miasto i Jeżyce. (http://heksagon.org/poznan-ranking/). Zwiększenie dostępności zieleni przy ul. Jeżyckiej, gdzie znajdują się jedynie pojedyncze drzewa, a gęstość zabudowy jest duża, poprawi warunki życia wielu mieszkańców i mieszkanek, dając możliwość odpoczynku i kontaktu z przyrodą oraz tworząc enklawę wyciszenia i beztroski w środku miasta.

Jest to teren miejski - jeden z ostatnich takich na Jeżycach, na którym z miejskiej inicjatywy może powstać park.

Utworzenie parku kieszonkowego pomoże w walce ze społecznym wykluczeniem seniorów, którzy stanowią znaczącą część okolicznych mieszkańców. Zmniejszy efekt miejskich wysp ciepła oraz pozytywnie wpłynie na łagodzenie zmian klimatu, które w miastach objawiają się coraz wyższą temperaturą, co czyni życie w „betonie” coraz mniej znośnym.

Projekt jest zgodny ze współczesnymi europejskimi trendami rozwoju miast ("green city", "sustainable city") oraz dobrymi praktykami innych miast - "Ogrody Krakowian", "Warszawski Wilanów", "Zielone miasto".
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego:
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności (brak barier architektonicznych)
2. Proste, wygodne i intuicyjne użytkowanie
3. Czytelna informacja (umieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem użytkowania)
4. Korzyści ekologiczne (przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w mieście)
5. Percepcja równości (obiekt będzie dostępny dla wszystkich)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Założenie trawnika (z wymianą podłoża 10-30cm) (150m2) 8 000
Zakup i posadzenie 50m2 krzewu z 3-letnią pielęgnacją oraz założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycja traw ozdobnych
z roczną pielęgnacją (50m2)
15 000
Posadzenie 4 drzew (16-18 cm) z 3-letnią pielęgnacją 9 000
Zakup 3 ławek z oparciem z katalogu mebli miejskich, foteli, donic prostokątnych z niemalowanego betonu oraz montaż 2 stojaków rowerowych 20 000
Chodnik 20m2 8 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Poznań: Ranking najbardziej i najmniej zielonych dzielnic - Pozna__ Ranking najbardziej i najmniej zielonych dzielnic - Heksagon.pdf
Proponowana lokalizacja II Proponowana lokalizacja II.png
Proponowana lokalizacja III Proponowana lokalizacja III.png
Proponowana lokalizacja I Proponowana lokalizacja I.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartłomiej Sosnowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami jako zarządca terenu, prowadzi postepowanie przygotowujące do sprzedaży działkę 62/7 oraz 61/8 - obecnie postępowanie zostało wstrzymane do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W wyniku dokładnej analizy lokalizacji zgłoszenia, informujemy, że prowadzone jest postępowanie przygotowujące do sprzedaży działkę 62/7 oraz 61/8 - obecnie postępowanie jednak zostało ono wstrzymane do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uzyskano dodatkową opinię Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która wskazała, że działki nr 62/7, 61/8, ark. 11, obr. Jeżyce znajdują się na obszarze, dla którego opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – rejon ul. Norwida” w Poznaniu. Projekt planu przewiduje przeznaczenie powyższych działek pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2MW/U. Zakłada umożliwienie dokończenia pierzei zabudowy tej części ulicy Norwida np. poprzez rozbudowę istniejącego budynku i realizację elewacji frontowej, która zastąpi ślepą ścianę.
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, K.Kubis, D.Woźniak, M.Rachelska-Gwóźdż

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.