Bezpiecznie z Nowych Zawad na Wartostradę


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Bezpiecznie z Nowych Zawad na Wartostradę
Skrócony opis projektu
Wygodny i bezpieczny łącznik do Wartostrady z ulicy Hlonda i okolic.
Opis projektu
Projekt zakłada zbudowanie drogi utwardzonej (łącznika) z ulicy ks. Bernata do Wartostrady w okolicy mostu kolejowego przy Bramie Poznania. Łącznik może być poprowadzony w jednym z dwóch wariantów - w zależności od możliwości technicznych i budżetowych.
Wariant I:
dz. 6/4, arkusz mapy 06, obręb 04 Śródka – Miasto Poznań,
dz. 2/5, arkusz mapy 06, obręb 04 Śródka – Miasto Poznań,
dz. 34/11, arkusz mapy 02, obręb Śródka – Miasto Poznań.
Wariant II:
dz. 8/2, arkusz mapy 06, obręb 04 Śródka – Miasto Poznań,
dz. 6/4, arkusz mapy 06, obręb 04 Śródka – Miasto Poznań,
W każdym z wariantów łączna długość drogi do utwardzenia bitumicznego nie przekracza 150 m. Opracowywanie projektu budowlanego dla łącznika będzie wiązało się z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego z uwagi na zlokalizowanie ścieżek na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wymagane będzie również uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Bernata, Świętego Wincentego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki 2/5, 6/4, 8/2 - arkusz mapy 06, obręb 04 Śródka; Działki 34/11 arkusz mapy 02, obręb 04 Śródka.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i rowerzyści przemieszczający się z północnej części miasta w rejon Nowego Miasta (Rataje, Starołęka) i Centrum. Mieszkańcy osiedli zlokalizowanych wokół ulic Główna, Zawady, Bałtycka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecne dojazdy do Wartostrady z drogi rowerowej w ulicy Hlonda realizowane są po nieutwardzonych ścieżkach lub drogą okrężną przez ul Bydgoską, ul. Gdańską i ul. Ostrówek. Ruch rowerowy w tych kierunkach jest intensywny i kolizyjny z pieszymi licznie odwiedzającymi okolice stadionu POSIR, Bramę Poznania, Most Jordana i okoliczne atrakcje. Utwardzony łącznik z ulicy Bernata obsłuży znaczną część ruchu podnosząc bezpieczeństwo użytkowników.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zakłada budowę drogi zgodnej ze standardami budowlanymi dla tego typu inwestycji. Projekt nie zakłada ograniczeń w dostępie ponieważ stanowi uzupełnienie istniejącej Wartostrady.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i realizacja drogi rowerowej 150m x 6m = 900m2 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Wariant I - koncepcja graficzna Wariant I lacznika.pdf
Wariant II - koncepcja graficzna Wariant II lacznika.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Rybicki
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje zgłoszenie pozytywnie pod warunkiem: wyłączenia z projektu (wariant I) działki nr 2/5(działka w użytkowaniu wieczystym) oraz zaopiniowania ww. projektu przez Miejską Pracownię Urbanistyczna w celu zweryfikowania czy działki objęte projektem mpzp nie znajdują się w obszarze inwestycyjnym. Aktualizacja 25.09.20: W związku z negatywną rekomendacją MPU projekt rekomendowany jest negatywnie. t rekomendowany do realizacji przez Jednostkę Uzasadnienie: Na terenie tym sporządzany jest projekt mpzp „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu – część północna B. Projekt mpzp przewiduje inny przebieg takiej drogi pieszo-rowerowej, która jest istotnym elementem układu komunikacyjnego łączącego Garbary i Cytadelę ze Śródką i Zawadami. Na terenie wskazanym w zgłoszeniu nie są jeszcze przesądzone kwestie związane z realizacją infrastruktury (np. lokalizacja zbiorników retencyjnych), co wymaga odpowiednich analiz (sąsiedztwo terenów zalewowych – prawobrzeżna zlewnia Warty). Trudno na dziś przesądzić lokalizację i parametry tej infrastruktury. Ponadto projekt planu nie był jeszcze przedstawiony na II konsultacjach społecznych i nie przeszedł opiniowania wewnętrznego oraz procedury formalno –prawnej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt Bezpiecznie z Nowych Zawad na Wartostradę uzyskał negatywną rekomendację Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który warunkował pozytywną opinię dla projektu od rekomendacji MPU. W związku z negatywną rekomendacją MPU projekt rekomendowany jest negatywnie. Uzasadnienie: Na terenie tym sporządzany jest projekt mpzp „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu – część północna B. Projekt mpzp przewiduje inny przebieg takiej drogi pieszo-rowerowej, która jest istotnym elementem układu komunikacyjnego łączącego Garbary i Cytadelę ze Śródką i Zawadami. Na terenie wskazanym w zgłoszeniu nie są jeszcze przesądzone kwestie związane z realizacją infrastruktury (np. lokalizacja zbiorników retencyjnych), co wymaga odpowiednich analiz (sąsiedztwo terenów zalewowych – prawobrzeżna zlewnia Warty). Trudno na dziś przesądzić lokalizację i parametry tej infrastruktury. Ponadto projekt planu nie był jeszcze przedstawiony na II konsultacjach społecznych i nie przeszedł opiniowania wewnętrznego oraz procedury formalno –prawnej.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska - Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.