Zadbaj o zdrowie! Zacznij już dziś!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zadbaj o zdrowie! Zacznij już dziś!
Skrócony opis projektu
Bezpłatne zajęcia, fitness, sport i odnowa biologiczna z kompleksowym wsparciem psychologa, dietetyka i fizjoterapeuty.
Opis projektu
Obiekty sportowe SP72 otwierają się na wszystkich mieszkańców Poznania. W ramach projektu zapewnimy mieszkańcom różne formy aktywności fizycznej i regeneracji organizmu wraz z kompleksowym wsparciem psychologa, dietetyka i fizjoterapeuty, dzięki którym każdy osiągnie zamierzony cel. Nasze zajęcia pomogą zadbać o sylwetkę, poprawić stan zdrowia, poprawić nastrój oraz skorzystać z odnowy biologicznej.
Działania projektowe obejmą zajęcia otwarte i bezpłatne dla mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, niepełnosprawni) prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów:
- PŁYWALNIA: oswajanie z wodą dla dzieci, rehabilitacja dla niepełnosprawnych, siatkówka wodna dla młodzieży, pływanie dla dorosłych, aquareobik dla seniorów
- HALA SPORTOWA: gry zespołowe (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, piłka nożna) i gimnastyka artystyczna dla różnych kategorii wiekowych
- SALA GIMNASTYCZNA: zdrowy kręgosłup, yoga, fitness 20+, fitness dla mam, fitness 50+, zajęcia taneczne, Thai Chi, judo
- SIŁOWNIA: treningi siłowe dla mężczyzn i kobiet
- SAUNA i GROTA SOLNA: inhalacje, odnowa biologiczna
Obiekty sportowe będą dostępne dla mieszkańców codziennie. Każdy uczestnik otrzyma także spersonalizowany dziennik aktywności fizycznej, dzięki któremu będzie mógł kontrolować swoje postępy. Podczas zajęć weekendowych ćwiczący rodzice będą mieli zapewnioną opiekę dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Aby wzmocnić motywację do podjęcia i kontynuowania aktywności fizycznej, mieszkańcy będą mogli skorzystać z dodatkowego bezpłatnego wsparcia w formie warsztatów i konsultacji z dietetykiem, psychologiem oraz fizjoterapeutą. Oferowane wsparcie będzie kluczowe w przypadku młodzieży i osób z grupy ryzyka otyłości, chorób narządu ruchu i układu oddechowego, cukrzycy, uzależnień i depresji.
Działania projektowe obejmują także organizację imprez środowiskowych promujących aktywność fizyczną, budujących społeczność lokalną opartą na wartościach zdrowego stylu życia.
Realizacja projektu wymaga przeprowadzenia modernizacji obiektu sportowego, doposażenia, budowy strefy wellness i adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla zwiększenia komfortu, mieszkańcy będą mogli korzystać z zapisów w formie online. SP72 udostępni darmowy parking przed budynkiem szkoły.
Nasz projekt to zdrowie, aktywność fizyczna i strefa relaksu dla całej rodziny pod okiem specjalistów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

SP72 ul. Newtona 2, 60-161 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 72
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczestnikiem może zostać każdy mieszkaniec: seniorzy, dzieci i uczniowie placówek oświatowych (przedszkola, szkoły), dzieci z niepełnosprawnością ruchową, młodzież, osoby dorosłe. Projekt jest kierowany także do osób z grupy ryzyka: cukrzycy, otyłości, schorzeń kardiologicznych, narządu ruchu, chorób układu oddechowego, depresji i uzależnień.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze życie, dlatego działania poprawiające stan zdrowia powinny być dostępne dla każdego mieszkańca.
Ruch, sen i regeneracja to podstawa piramidy zdrowego stylu życia. Aktywność fizyczna
poprawia zdrowie psychiczne, przeciwdziała cukrzycy, otyłości i chorobom narządu ruchu (ok. 60% ludzi cierpi na problemy z kręgosłupem). Osobom z niepełnosprawnością umożliwia skuteczniejszą rehabilitację, natomiast gry zespołowe przeciwdziałają uzależnieniom i depresji wśród młodzieży. Sauna poprawia krążenie i stan skóry. Inhalacje solne zwiększają komfort oddychania, łagodzą kaszel i alergie, pomagają przy kłopotach z głosem, wspomagają oczyszczanie dróg oddechowych.
Projekt wyrównuje szanse także w dostępie do fizjoterapeuty, dietetyka i psychologa. Ich wsparcie przyczyni się do utrwalenia zdrowych nawyków wypracowanych w ramach projektu.
Wraz z otwarciem się na mieszkańców, obiekty sportowe SP72 będą wymagały modernizacji, doposażenia i przystosowania do osób niepełnosprawnych, gdyż będzie z nich korzystać większa ilość osób. Stworzenie strefy wellness uzupełni w przyszłości działalność sportową SP72.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt wyrównuje szanse w dostępie do aktywności fizycznej, odnowy biologicznej, fizjoterapeuty, dietetyka i psychologa. Projekt uwzględnia potrzeby osób w każdej grupie wiekowej oraz osób ze specjalnymi potrzebami. Elastyczny grafik zajęć i dostępności obiektów sportowych dostosowana jest także do osób uczących się i pracujących. Podczas ćwiczeń rodzice z małymi dziećmi będą mieli zapewnioną opiekę dla swoich pociech. Szkoła posiada windę dla osób niepełnosprawnych ułatwiająca poruszanie się po obiekcie sportowym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
KOSZTY OSOBOWE (szczegółowy kosztorys w załączniku) 670 920
POZOSTAŁE KOSZTY (szczegółowy kosztorys w załączniku) 1 268 560
SUMA: 1 939 480
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dagmara Bajerlein
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 939 480 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 939 480 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.